UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Aktualizačné vzdelávanie cez plán obnovy

Aktualizačné vzdelávanie

V súvislosti s Plánom obnovy SR, ste určite zaregistrovali možnosť podať žiadosť cez MŠ SR vo veci aktualizačného vzdelávania. Je na to bohužiaľ malo času do 20.1.32023, no nie je to náročné v prvom kroku (ak ste doposiaľ tak neurobili) je potrebné vyplniť elektronickú žiadosť na stránke:

http://profesijnyrozvoj.iedu.sk/

Pre prihlásenie do prihlasovacieho formulára použite eduID školy a heslo (rovnaké, ako používa pri vyplňovaní dotazníkov na účely zisťovania COVID údajov za školy) a najneskôr do 20.01.2023 do 24:00 hod. vyplňte a odošlite elektronický prihlasovací formulár spolu s požadovanými prílohami.

Do elektronického formulára sa uvádza len počet PZ a OZ ktorí sa zúčastnia aktualizačného vzdelávania. Následne systém načíta menné zoznamy PZ a OZ. Čiže nie je potrebné ručne dopĺňať mená.

Prílohou ku formuláru je čestné vyhlásenie štatutára.

Po tomto kroku budete zaradení do mechanizmu na čerpanie prostriedkov z plánu obnovy na aktualizačné vzdelávanie.

V prípade schválenia budú poskytnuté prostriedky na čerpanie v mesiaci marec 2023.

Naša organizácia poskytuje aktualizačné vzdelávanie v oblasti: rozvoj digitálnych zručností. Viac informácií o programoch, ktoré poskytujeme a z ktorých si môžete vybrať požadované okruhy vhodné pre vaše aktualizačné vzdelávanie nájdete na našej internetovej stránke:

Aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov školy | UniŠkola.sk (uniskola.sk)

Obsahovú časť je možné kombinovať a radi Vám v tom poradíme. Na našej stránke nájdete aj kratučký kontaktný formulár, ktorý nám umožní sa s vami spojiť. Prípadne nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky.

Mohlo by Vás zaujímať:

  • Škola si navrhne plán vzdelávania v rozsahu 20 – 24 hodín a zrealizuje ho najneskôr do 30.6.2023.
  • Vzdelávanie je možné realizovať samostatne, alebo v spolupráci s poskytovateľom inovačného vzdelávania. Naša organizácia UNI KREDIT n.o., držiteľ oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.
  • Vzdelávanie môže prebiehať v maximálne 15 členných skupinách
  • Dotácia s plánu obnovy je uvedená v metodike na stránke MŠVVaŠ SR (pre MŠ a špeciálne MŠ vo výške 31€ na osobu a pre ostatné typy škôl a školských zariadení vo výške 47 € na osobu)
  • Škola si môže uplatniť nárok na aktualizačné vzdelávanie, ktoré začalo v školskom roku 2022/2023 a nebolo ukončené ku 1.1.2023.
  • Ak sa škola rozhodne pre vzdelávanie v spolupráci s poskytovateľom inovačného vzdelávania bude jej preplatená alikvotná časť faktúry podľa metodiky.
  • Pre akceptovanie spolupráce s poskytovateľom inovačného vzdelávania s ohľadom na hospodárnosť čerpania prostriedkov škola použije metódu porovnania najmenej troch cenových ponúk, dokladmi preukazujúcim objednanie služby, dodanie služby a úhradu zmluvnej ceny. Vzory tlačív pre čestné vyhlásenie o hospodárnosti pri objednaní vzdelávacích služieb na dodanie aktualizačného vzdelávania a čestného vyhlásenia o úhrade poplatku za dodanie služby vrátane vyjadrenia príjemcu o prijatí platby za vypracovanie programu aktualizačného vzdelávania; príp. vypracovanie a realizáciu programu aktualizačného vzdelávania je v prílohe č. 6 a v prílohe č. 7
  • Pre vyžiadanie cenových ponúk je potrebné uviesť vami definovaný obsah a rozsah aktualizačného vzdelávania v rátane počtu OZ a PZ

Tu nájdete informácie ku aktualizačnému vzdelávaniu z plánu obnovy vrátane metodiky a príloh:

Kliknutím zobraziť stránku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Jozef Ďurica
Riaditeľ a zakladateľ skupiny UNI KREDIT
Publikované: 18. januára 2023