UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Inovačné

vzdelávanie

Microsoft 365

Cez plán obnovy a odolnosti

v SR v plnej výške

Využite možnosť preplatenia kurzu cez nástroje plánu obnovy a odolnosti SR ešte v tomto školskom roku!

Ponúkame posledné voľné termíny na inovačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Začíname už v Apríli a Máji.
Trvanie: maximálne 1,5 mesiaca (1x týždenne v poobedných hodinách po 15:00)

 

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3%. Takto viete dosiahnuť až 12% príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov.
 

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Microsoft 365 je tu!

Metodika a tvorba textových študijných materiálo

Profesionál vo Worde?

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

PowerPoint a Excel ako interaktívne nástroje

Ako kurz prebieha

Online kurz

 • Vzdelávanie prebieha formou videokonferencie
 • Hodiny sú nahrávané a dostupné pre opakovanie učiva
 • Záverečné overenie profesijných kompetencií prebieha online

Trvanie kurzu

 • Maximálne 1,5 mesiaca na program (možnosť absolvovania až 2 programy súbežne)
 • Kombinovaný online kurz:
  prezenčne (26 hodín)
  dištančne (25 hodín)
 • Spolu 51 hodín

Harmonogram štúdia

 • 7 x online blok
 • Trvanie max 4 hod.
 • 1 x týždenne / program
 • Vzdelávanie prebieha po 15:00 hod.
 • Presný harmonogram zasielame mailom po prihlásení sa na vzdelávanie

Príplatok ku mzde

 • Za každý program je možné získať príplatok za profesijný rozvoj ku platu
 • 3% / 1 program
 • 6% / 2 programy
 • 9% / 3 programy
 • 12% / 4 programy

Nízke náklady

 • Vzdelávanie bez potreby cestovania
 • Študijné materiály k dispozícii aj po skončení vzdelávania
 • Zapožičanie licencií Microsoft 365 a EduPage

Osvedčenie MŠSR

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Microsoft 365 je tu!

Každá škola má možnosť bezplatne využívať nástroje Microsoft 365 (alebo už využíva) Poznáte čo, všetko tento nástroj dokáže? Ak nie, tak si vyberte program „Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese“ a dozviete sa, ako je to s licenciami Office pre učiteľov a žiakov, ako používať online programy office, cloudové služby OneDrive, čo je to SharePoint a mnoho ďalšieho.

 

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, podpory digitálnych kompetencií žiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

Cena za vzdelávací program

119 €

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Profesionál vo Worde?

Žiadny problém, vyberte si program, „Metodika a tvorba textových študijných materiálov“ a získajte pokročilé zručnosti pri práci s textovými dokumentami

Tvorba textových elektronických dokumentov sa skladá z dvoch častí:

Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluáciu

 • Zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov
 • Proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test
 • Meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda
 • Miera čitateľnosti – fog index

Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe

 • Práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov
 • Pokročilá práca s textovým editorom (odseky, štýly, objekty a podobne)
 • Výstupy a zabezpečenie (publikovanie v rôznych formátoch, referencie, práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu)

Cena za vzdelávací program

119 €

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

PowerPoint a Excel ako interaktívne nástroje

Naučte sa využívať programy PowerPoint a Excel na profesionálnej úrovni tak, aby ste dokázali tvoriť multimediálne a interaktívne prezentácie vhodné pre dotykové tabule a zariadenia. Vytvárať prezentácie s nelineárnym scenárom napríklad, pre potreby prezentovania vo viacerých jazykoch. Dosiahnuté vedomosti svojich žiakov testujte pomocou automatizovaných testov vytvorených v programe Excel.


Obsahom inovačného vzdelávania
 sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore s multimediálnymi prvkami a interaktivitou obsahu:

 • Tvorba interaktívnej prezentácie v prostredí Microsoft PowerPoint
 • Príprava a použitie interaktívnych výučbových materiálov vo výučbe
 • Vytváranie samo-hodnotiacich testov použiteľných v online výučbe

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning alebo riadená výučba cez videochat. Pri výčbe „na diaľku“ ide o:

 • využitie výučbových procesov e-learningu vo vývoji, distribúcií a riadení vzdelávania žiakov
 • pozícia tútora, jeho úlohy a kompetencie v e-learningových aplikáciách.

Cena za vzdelávací program

119 €