UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

KOMPAS+ RE-PAS+

1200 € Bežná cena kurzu

Kúpiť

Získať ZADARMO
cez úrad práce!

Aj pre zamestnaných

Získať zadarmo

Získajte počítačové zručnosti.
Úplne zadarmo

Kurz ECDL, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

Prebiehajúce projekty

Počítačové zručnosti - ICDL/ECDL

ICDL/ECDL je medzinárodný systém na overovanie digitálnej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti.

Časový rozsah: 2 × 5 hodín

Pracovník v obchode, logistike a skladovom hospodárstve

ICDL/ECDL je medzinárodný systém na overovanie digitálnej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti.

Časový rozsah: 2 × 5 hodín

Internetový marketing a digitálna reklama

ICDL/ECDL je medzinárodný systém na overovanie digitálnej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti.

Časový rozsah: 2 × 5 hodín

Asistent manažéra rozvoja a organizácie podniku

ICDL/ECDL je medzinárodný systém na overovanie digitálnej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti.

Časový rozsah: 2 × 5 hodín

Ako kurz prebieha

Kurz prebieha online formou

Vy si vyberiete kurz a Úrad práce Vám preplatí všetky náklady na vzdelávanie.

Uplatnenie na trhu práce

Získate medzinárodne platný certifikát overujúci vaše zručnosti.

Intenzívne štúdium

Touto overenou formou štúdia Vás perfektne pripravíme pre budúce zamestnanie.

Benefity

Preplatenie ceny kurzu a certifikácie úradom práce.

Aké kurzy sú hradené ÚPSVaR SR?

KOMPAS+

Kompetenčný kurz na účely KOMPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia kľúčových kompetencií formou kurzu, ktorý poskytuje naša spoločnosť. Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Ponúkame kurzy zamerané na rozvoj vybraných kľúčových kompetencií:

  • počítačové zručnosti
  • osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií)
  • komunikačné zručnosti

zdroj ÚPSVaR

RE-PAS+

Rekvalifikačný kurz je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia schopností a zručností formou kurzu, ktorý poskytuje naša spoločnosť.

Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Aký kurz si je možné vybrať?

  • Akreditovaný kurz.
  • Neakreditovaný kurz vykonávaný na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie.
  • Neakreditovaný kurz, vykonávaný na základe súhlasného stanoviska, ktoré vydala sektorová rada alebo stavovská organizácia alebo profesijná organizácia

zdroj ÚPSVaR

Pre koho sú kurzy určené?

Pre uchádzačov o zamestnanie v evidencii Úradov práce sociálnych vecí a rodiny SR. Pre všetkých, ktorí chcú efektívne využiť čas, pokiaľ nie sú zamestnaní a získať nové vedomosti, zručnosti a kompetencie, vďaka ktorým sa im otvoria dvere ku kvalitnému zamestnaniu a práca sa stane koníčkom.

Neváhajte a využite túto šancu ešte dnes pretože Vás to nič nestojí a dokonca môžete získať benefity vo forme „Paušálnych výdavkov“ vo výške 4,76 € / deň, ktoré Vám uhrádza úrad práce, plus Vám naša spoločnosť poskytne stravné lístky po dobu trvania kurzu spolu s občerstvením počas výučby.

Naše kurzy sú realizované vysoko kvalifikovanými lektormi s dlhoročnou praxou za pomoci najmodernejšej techniky čo prináša vysokú efektivitu pri získavaní vedomostí a veľkú šancu na získanie zamestnania. Aktívne komunikujeme zo zamestnávateľmi v konkrétnych regiónoch a častokrát vieme absolventom kurzov odporučiť možnosť zamestnania ihneď po skončení kurzu.

Čo k tomu potrebujete?

Všetky potrebné tlačivá k podaniu požiadavky na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz (RE-PAS+, KOMPAS+) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny máte dostupné na našej webovej stránke, alebo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v sekcii Služby zamestnanosti, v časti Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce.

Pred samotným vyplnením tlačiva si prečítajte našu aktuálnu ponuku kurzov.

1.

Vyplniť formulár (časť A)

Môžete si ho stiahnuť spoločne s vyplneným vzorom pomocou tlačidla nižšie a následne ho vyplniť. Po vyplnení tlačiva nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky ohľadom ďalšieho postupu.

Alebo vyplňte náš elektronický formulár. My Vás budeme kontaktovať, pomôžeme s vyplnením a vyplnené tlačivo Vám zašleme elektronickou poštou. JE TO BEZPLATNÉ.

2.

Formulár (časť B)

Vám vyplníme, potvrdíme a zašleme poštou.

Prílohou požiadavky je:
– vyhlásenie (príloha č. 1 požiadavky), v ktorom uchádzač o zamestnanie uvedie, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

3.

Podanie požiadavky na ÚPSVaR.

Aby Vám ÚPSVaR preplatil rekvalifikačný alebo kompetenčný kurz, je nutné podať si požiadavku na úrad práce, v pôsobnosti ktorého ste v evidencii.

Požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh je potrebné predložiť najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu.

Požiadavku doručíte osobne na Oddelenie poradenstva a vzdelávania úradu práce, v pôsobností ktorého ste v evidencii.

cart