UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Inovačné vzdelávanie

Prihlásiť sa
3% príplatok za profesijný rozvoj
1x týždenne - po 15:00 hod.
7 online blokov
Trvanie 51 hodín
3% príplatok za profesijný rozvoj
1x týždenne
7 online blokov
Trvanie 51 hodín

Inovačné vzdelávanie

Vzdelávať sa môžete v pohodlí  Vášho domova online v poobedných hodinách

Trvanie: maximálne 1,5 mesiaca (1x týždenne v poobedných hodinách po 15:00)

Pre zapojenie sa do inovačného vzdelávania je potrebné vyplniť

Prihlášku na inovačné vzdelávanie.

Vybrať si môžete viac vzdelávacích programov inovačného vzdelávania. Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3%. Takto viete dosiahnuť až 12% príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov.

Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program.

Elektronickou poštou Vám budú zaslané aj podrobné informácie, ako postupovať a informácia o tom, kedy bude vzdelávanie začínať. Programy inovačného vzdelávania začínajú priebežne po naplnení skupiny dostatočným počtom záujemcov. V priemere pre väčšinu programov je to raz za dva mesiace (vrátane letných prázdnin).

Ako je to s čerpaním príplatku po skončení tzv. kreditov?

Platnosť príplatku je 7 rokov od uplatnenia si nároku na príplatkok vo výške 3 - 12%

Prečítajte si článok, v ktorom je vysvetlená platnosť príplatku za profesijný rozvoj aj po roku 2026. 

Otvoriť článok
Cena za jeden vzdelávací program: už od 119 € 
Prihlásiť sa

NOVINKA !

Od 1.1.2024 je možné využiť refundáciu nákladov na vzdelávanie cez nástroje plánu obnovy a odolnosti SR. Vybraný vzdelávací program Vám tak môže byť preplatený v plnej výške!

Prečítajte si viac

Ako kurz prebieha

Online kurz

 • Vzdelávanie prebieha formou videokonferencie
 • Hodiny sú nahrávané a dostupné pre opakovanie učiva
 • Záverečné overenie profesijných kompetencií prebieha online

Trvanie kurzu

 • Maximálne 1,5 mesiaca na program (možnosť absolvovania až 2 programy súbežne)
 • Kombinovaný online kurz:
  prezenčne (26 hodín)
  dištančne (25 hodín)
 • Spolu 51 hodín

Harmonogram štúdia

 • 7 x online blok
 • Trvanie max 4 hod.
 • 1 x týždenne / program
 • Vzdelávanie prebieha po 15:00 hod.
 • Presný harmonogram zasielame mailom po prihlásení sa na vzdelávanie

Príplatok ku mzde

 • Za každý program je možné získať príplatok za profesijný rozvoj ku platu
 • 3% / 1 program
 • 6% / 2 programy
 • 9% / 3 programy
 • 12% / 4 programy

Nízke náklady

 • Vzdelávanie bez potreby cestovania
 • Študijné materiály k dispozícii aj po skončení vzdelávania
 • Zapožičanie licencií Microsoft 365 a EduPage

Osvedčenie MŠSR

Prehľad programov inovačného vzdelávania

Prezrite si ponuku našich vzdelávacích programov vrátane obsahového zamerania jednotlivých programov.

Vybrať si môžete viac vzdelávacích programov inovačného vzdelávania. Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy.

Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program.

Po vyplnení prihlášky Vám príde na uvedenú e-mailovú adresu vyplnená prihláška, ktorú je potrebné podpísať a zaslať sken prihlášky na emailovú adresu ucitelia@uniskola.sk

V online katalógu nájdete podrobnejšie informácie vrátane rozdelenia programov podľa kategórií pedagogických a odborných zamestnancov.

Digitálna administratíva v škole

EduPage (ascAgenda online)

Za pomoci simulovaného prostredia prejdete jednoducho funkcionalitu EduPage:

 • nastavenie vyučovacej hodiny, krúžku alebo ŠKD
 • tematické plány
 • prípravy na hodinu
 • dochádzku
 • tvorbu testov
 • správu knižnice materiálov
 • elektronickú opravu testov a domácich úloh
 • nástroje pre dištančné vyučovanie

Vyberte si program „Digitálna administratíva v škole“.

Pracujeme vo fiktívnej škole s fiktívnymi triedami a žiakmi – to je priestor, kde si môžete bez obáv vyskúšať a naučiť sa funkcie, ktoré systém EduPage ponúka.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti administratívnych kompetencií, potrebných pre vykonávanie administratívnej práce pedagogického zamestnanca s využitím elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky.

Tento vzdelávací program je zameraný na administratívnu prácu pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v prostredí EduPage, ktoré je prepojené so školským informačným systémom ascAgenda.

V rámci vzdelávania pracujeme v prostredí webových stránok EduPage vrátane online verzie ascAgendy. Ponúkame tiež možnosť konzultácií a poradenstva pri práci s informačným systémom ascAgenda (inštalovaná verzia).  Samotný program ascAgenda nie je predmetom vzdelávacieho kurzu Digitálna administratíva v škole.

Digitálna administratíva v škole

Cena za vzdelávací program: 119 € 

Pokročilé funkcie školského informačného systému

EduPage (ascAgenda)  - pokročilé funkcie

Objavte, čo dokáže váš školský informačný systém EduPage. Pracujte na profesionálnej úrovni so študijnými materiálmi, virtuálnou tabuľou a posuňte komunikáciu so žiakmi, rodičmi a kolegami v rámci školy na novú úroveň.

Oboznámite sa funkciami, ktoré umožňujú:

 • Spravovanie žiackych a rodičovských kont
 • Správne postupy pre informovanie rodičov a žiakov
 • Organizovanie mimoškolských aktivít, a s tým spojené funkcie (nástenka, prihláška, informovaný súhlas, hromadná ospravedlnenka a pod.)
 • Pokročilé a automatizované postupy pri hodnotení žiakov
 • Spravovanie a zálohovanie vytvorených študijných materiálov
 • Využívanie virtuálnej tabule pri výučbe
 • Plynulý prechod na dištančné vzdelávanie
 • Online výučbu (napríklad pre žiakov s individuálnym študijným programom alebo pre online krúžkovú činnosť)

V rámci vzdelávacieho programu môžete využívať prostredie fiktívnej školy, na ktorom môžeme nasimulovať reálne situácie z praxe bez obavy z toho, že by ste vykonali nechcené zmeny vo vašej reálnej škole.

Vďaka konzultáciám máte možnosť riešiť reálne situácie, s ktorými ste sa stretli v praxi priamo s lektorom - odborníkom na systém EduPage.

Pokročilé funkcie školského informačného systému

Cena za vzdelávací program: 129 € 

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

On-line vyučovanie cez MS Teams

Využite možnosť simulovanej výučby vo virtuálnej triede. Vyskúšajte čo všetko dokáže program MS Teams pod vedením skúsených lektorov, ktorí Vás prevedú funkcionalitou MS Teams bez obáv z toho, že sa niečo „pokazí“ máme na to fiktívnu školu, kde môžete vyskúšať tvorbu online hodín, zdieľanie študijných materiálov, využitie cloudových služieb Microsoft 365 a prepojenie elektronickou triednou knihou EduPage. Vyberte si program „On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach“.

Vzdelávanie prebieha na našom softvérovom vybavení a teda nezasahuje do funkčnosti EduPage na vašej škole a nie je potrebný žiadny technický zásah zo strany školy, aby ste si mohli bezpečne vyskúšať funkcionalitu systému EduPage a Microsoft Teams.

Pre potreby vzdelávania Vám budú zapožičané elektronické licencie Microsoft 365 Academic našej organizácie a licencie EduPage. Nie je preto potrebné, aby ste pre potreby vzdelávania používali, inštalovali, alebo kupovali akýkoľvek softvér všetko zabezpečíme my. Stačí Vám pripojenie do internetu a môžeme začať.

V rámci vzdelávacieho programu môžete využívať prostredie nášho Microsoft 365 systému, na ktorom môžeme nasimulovať reálne situácie z praxe bez obavy z toho, že by ste vykonali nechcené zmeny vo vašej reálnej škole.

Vďaka konzultáciám máte možnosť riešiť reálne situácie, s ktorými ste sa stretli v praxi priamo s lektorom - odborníkom na MS Teams.

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Cena za vzdelávací program: 99 € 

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Microsoft 365 je tu!

Každá škola má možnosť bezplatne využívať nástroje Microsoft 365 (alebo už využíva) Poznáte čo, všetko tento nástroj dokáže? Ak nie, tak si vyberte program „Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese“ a dozviete sa, ako je to s licenciami Office pre učiteľov a žiakov, ako používať online programy office, cloudové služby OneDrive, čo je to SharePoint a mnoho ďalšieho.

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, podpory digitálnych kompetencií žiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

Cena za vzdelávací program: 119 € 

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Profesionál vo Worde?

Žiadny problém, vyberte si program, „Metodika a tvorba textových študijných materiálov“ a získajte pokročilé zručnosti pri práci s textovými dokumentami

Tvorba textových elektronických dokumentov sa skladá z dvoch častí:

Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluáciu

 • Zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov
 • Proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test
 • Meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda
 • Miera čitateľnosti – fog index

Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe

 • Práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov
 • Pokročilá práca s textovým editorom (odseky, štýly, objekty a podobne)
 • Výstupy a zabezpečenie (publikovanie v rôznych formátoch, referencie, práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu)

Cena za vzdelávací program: 119 € 

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

PowerPoint a Excel ako interaktívne nástroje

Naučte sa využívať programy PowerPoint a Excel na profesionálnej úrovni tak, aby ste dokázali tvoriť multimediálne a interaktívne prezentácie vhodné pre dotykové tabule a zariadenia. Vytvárať prezentácie s nelineárnym scenárom napríklad, pre potreby prezentovania vo viacerých jazykoch. Dosiahnuté vedomosti svojich žiakov testujte pomocou automatizovaných testov vytvorených v programe Excel.

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore s multimediálnymi prvkami a interaktivitou obsahu:

 • Tvorba interaktívnej prezentácie v prostredí Microsoft PowerPoint
 • Príprava a použitie interaktívnych výučbových materiálov vo výučbe
 • Vytváranie samo-hodnotiacich testov použiteľných v online výučbe

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning alebo riadená výučba cez videochat. Pri výčbe „na diaľku“ ide o:

 • využitie výučbových procesov e-learningu vo vývoji, distribúcií a riadení vzdelávania žiakov
 • pozícia tútora, jeho úlohy a kompetencie v e-learningových aplikáciách.

Cena za vzdelávací program: 119 € 

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Bezpečnosť narábania s informáciami je dnes základom elektronickej komunikácie. Naučte sa správne používať počítače a ich vybavenie tak, aby sme si mohli byť istí, že informácie nami poskytnuté, sa nebudú zneužívať. Správne pochopte výrazy typu: FIREWALL, ANTIVIRUS, BACKDOOR, SPAM a mnoho podobných, ako vlastne fungujú v praxi.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s prácou so zabezpečenými dokumentami (digitálny podpis dokumentu a digitálny certifikát), ako aj s ovládaním princípov šifrovania komunikácie a zabezpečenia pracovných staníc. Inovujú sa aj kompetencie spojené s bezpečným využívaním webového priestoru, či už na komunikáciu, alebo zdieľanie dokumentov.

Cena za vzdelávací program: 99 € 

Komunikácia v škole a školskom zariadení

Vzdelávací program, ktorý Vás prevedie najčastejšími problémami vznikajúcimi pri komunikácii pedagóg – žiak a pedagóg – rodič alebo zákonný zástupca. Program je zameraný na zvládanie záťažových a konfliktných situácií, ktoré vychádzajú z konkrétnych prípadových štúdií.

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelávací program tiež odzrkadľuje požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré vyplývajú z obsahu prijatých legislatívnych noriem (v súlade s § 40, § 42, a § 55 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) a ich implementácie do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Cena za vzdelávací program: 129 € 

Právo v škole a školskom zariadení

Aktuálne právne predpisy, kritické riešenie právnych problémov a ovládanie práv a povinností pedagogických zamestnancov. Program Inovačného vzdelávania je zameraný na aplikáciu právnych noriem v praxi v škole a školskom zariadení. Vzdelávanie je postavené na riešení prípadových štúdií podľa aktuálne platnej legislatívy.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

Cena za vzdelávací program: 119 € 

Ktorý program je PRE VÁS?

Zvoľte si kategóriu a nájdite program vhodný presne pre vás.

Zvoľte kategóriu zamestnanca
učiteľ materskej školy
učiteľ prvého stupña základnej školy
učiteľ druhého stupña základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
učiteľ jazykovej školy
majster odbornej výchovy
vychovávateľ
korepetítor
školský tréner
pedagogicky asistent
zahraničný lektor
Pedagogický zamestnanci
Učiteľ materskej školy
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v skole a školskom zariadení
Právo v skole a školskom zariadení
Pedagogický zamestnanci

Učiteľ prvého stupňa základnej školy

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Učiteľ druhého stupña základnej školy

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Učiteľ strednej školy

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Učiteľ základnej umeleckej školy

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Učiteľ jazykovej školy

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Majster odbornej výchovy

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Vychovávateľ

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Korepetítor

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Školský tréner

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Pedagogicky asistent

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

Pedagogický zamestnanci

Zahraničný lektor

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)

Komunikácia v skole a školskom zariadení

Právo v skole a školskom zariadení

pencil