UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Kurzy cez úrad práce

Zadarmo pre nezamestnaných v evidencii úradu práce, dobrovoľne nezamestnaných, zamestnaných a rodičov na rodičovskej dovolenke 

IT kurz pre nezamestnaných

Kurz je zameraný na osvojenie a zlepšenie počítačových zručností v oblasti firemnej administratívy v prostredí Microsoft 365 na pokročilej úrovni.

Trvanie kurzu je 20 pracovných dní

IT kurz pre zamestnaných a rodičov na RD

Vzdelávanie s podporou úradu práce. Národný projekt: „Nestrať prácu – Vzdelávaj sa“

Trvanie kurzu je 20 pracovných dní

CERTIFIKOVANÝ IT KURZ ECDL

Kurz ECDL je zameraný na vybrané produkty kancelárskeho balíka Microsoft Office a nástroje Microsoft 365.

Trvanie kurzu je 25 pracovných dní

ECDL