UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Nové formy vzdelávania

Ilustračný obrázok odovzdávanie certifikátov

Kurzy cez
úrad práce

Kurzy cez
úrad práce

 • Kurzy pre nezamestnaných
 • Kurzy pre zamestnaných
 • 100 % hradené Úradom práce
 • Národný a medzinárodný certifikát Digitálnej kvalifikácie

Vzdelávanie
učiteľov

Vzdelávanie
učiteľov

 • Inovačné vzdelávanie
 • Aktualizačné vzdelávanie
 • Špecializačné vzdelávanie
 • Náhrada kreditov až do 12%
 • Online štúdium z domu, alebo školy

IT kurzy 
pre firmy

IT kurzy 
pre firmy

 • Kurzy šité na mieru podľa požiadaviek firiem
 • Profesionálny kurz Excel
 • Office 365 - Excel, PowerPoint, Word efektívne

ECDL
certifikácia

 • Digitálna gramotnosť, odbornosť, kvalifikovanosť
 • Štúdium v súlade s európskym rámcom digitálnych zručností (Europass)
 • Medzinárodne platný certifikát, systém vzdelávania a testovania

Výber z našich školení

 • Vzdelávacia skupina UNIKREDIT sa mení na UNIŠKOLU.

  Sme tu s Vami a pre Vás už 23 rokov.

  Animácia loga
  Sme tí, ktorí do vzdelávania prinášajú moderné trendy a medzinárodne uznávané projekty v oblasti vzdelávania dospelých.
  Na našich stránkach nájdete produkty určené pre vzdelávanie sa v oblasti informačných technológií so zameraním sa na firemné prostredie, školy, samosprávy a širokú verejnosť.


  Poskytujeme:
  - inovačné, aktualizačné a špecializačné vzdelávanie pre učiteľov a poradenstvo pre školy
   -realizáciu projektov pre samosprávy a firmy so zameraním na vzdelávanie manažérov a zamestnancov
  - vzdelávanie širokej verejnosti (zamestnaných, nezamestnaných a absolventov škôl) s podporou EÚ cez úrady práce s cieľom dosiahnuť počítačové zručnosti na úrovni digitálnej kvalifikovanosti a odbornosti – ovládanie aplikácií na profesionálnej úrovni
 • IT kurz pre nezamestnaných

  Pokročilé počítačové zručnosti pre pracovný trh

  Ste nezamestnaný – toto je Vaša príležitosť, s nami vkročíte do novej éry digitálnych služieb s názvom Microsoft 365. Naučíte sa pracovať s najmodernejšími softvérovými produktmi a objavíte možnosti digitálnych a cloudových služieb, ktoré sú používané vo firmách pri práci s počítačom.

  Získate prácu a kariéru o ktorej snívate, pre Vás lepší život!

  Profesionálny kurz je možné absolvovať prezenčne aj online, bezplatne Vám požičiame počítač a programy MS Office, Adobe Photoshop a MS 365 – Teams, Outlook.

  Pod vedením našich profesionálnych lektorov sa aj Vy stanete expertom v práci s počítačom!

  Zadarmo cez KOMPAS+
  certifikát ComBuS
  požičanie počítača na výučbu
  expert v práci s PC
  licencia MS 365
  kvalifikovaná práca
 • IT kurz pre zamestnaných

  Profesionálny IT kurz

  Upevníte si svoju kariérnu a pracovnú pozíciu vo firme alebo nájdete lepšie zamestnanie – toto je Vaša príležitosť, s nami vkročíte do novej éry digitálnych služieb s názvom Microsoft 365. Naučíte sa pracovať s najmodernejšími softvérovými produktmi a objavíte možnosti digitálnych a cloudových služieb, ktoré sú používané vo firmách pri práci s počítačom.

  Ako zamestnaný získate 100% úhradu za kurz cez národný projekt „Nestrať prácu – Vzdelávaj sa“ s podporou Úradu práce.

  Profesionálny kurz je možné absolvovať prezenčne aj online, bezplatne Vám požičiame počítač a programy MS Office, Adobe Photoshop a MS 365 – Teams, Outlook.

  Pod vedením našich profesionálnych lektorov sa aj Vy stanete expertom v práci s počítačom!

  zadarmo cez Úrad práce aj pre ZAMESTNANCOV
  certikát ComBuS
  licencia MS 365
  požičanie počítača na výučbu
  expert v práci s PC
  kariéra a kvalifikovaná práca
 • Certifikovaný IT kurz - ECDL

  Získajte medzinárodne rešpektovaný certifikát

  Získate nové počítačové zručnosti a medzinárodne platný certifikát ICDL/ECDL. Vďaka certifikátu ICDL/ECDL budete vedieť zamestnávateľom preukázať svoje digitálne zručnosti, odbornosť a získať kvalifikovanú prácu.

  Profesionálny kurz je možné absolvovať prezenčne aj online, bezplatne Vám požičiame počítač a programy MS Office, Adobe Photoshop a MS 365.

  Pod vedením našich profesionálnych lektorov sa aj Vy stanete expertom v práci s počítačom!

  zadarmo cez KOMPAS+
  expert v práci s PC
  kvalifikovaná práca
  požičanie počítača na výučbu
  medzinárodný certifikát ICDL/ECDL
  licencia MS 365
 • Školenia pre učiteľov

  Inovačné vzdelávanie

  Stanete sa profesionálom pri využívaní systému EduPage (ascAgenda), digitálnych nástrojov Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, ...), pri tvorbe a digitalizácii študijných materiálov, v komunikáciipráve pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

  Nikam nebudete musieť cestovať, vzdelávame online. Budete pracovať v prostredí fiktívnej školy UNIŠKOLA, ktorá umožňuje otestovať funkcie programov v ponukách inovačného vzdelávania.

  Získate osvedčenie o inovačnom vzdelávaní oprávňujúce Vás až k 12% príplatku ku Vašej mzde v súlade zo zákonom o profesijnom rozvoji!

  osvedčenie o inovačnom vzdelávaní
  online vzdelávanie
  interaktívne študijné materiály
  profesijný rozvoj
  3 – 12 % príplatok ku mzde
  len 99,-€ / program
 • Školenia pre učiteľov

  Špecializačné vzdelávanie

  Hlavným cieľom vzdelávania je rozvoj a prehĺbenie profesijných kompetencií uvedených pedagogických zamestnancov, ktorí napĺňajú úlohu školského digitálneho koordinátora, v oblasti digitálnych kompetencií spojených s oblasťou digitálnej transformácie školy a školského zariadenia.

  osvedčenie o špecializačnom vzdelávaní
  len 149,-€
  3% príplatok ku mzde
  online vzdelávanie
  profesijný rozvoj
  interaktívne študijné materiály
 • Školenia pre učiteľov

  Aktualizačné vzdelávanie

  Vaša príležitosť vyškoliť pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s profesijným rozvojom v rámci aktualizačného vzdelávania v spolupráci s UNI KREDIT, n.o., ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania v programoch:

  • Digitálna administratíva ascAgenda a EduPage
  • Virtuálne triedy a komunikácia v MS Teams
  • Digitálne nástroje Microsoft 365

  Realizáciou aktualizačného vzdelávania pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov zvýšite efektivitu využívania jednotlivých programov na Vašej škole.

  osvedčenie o aktualizačnom vzdelávaní
  kariérny rast
  online vzdelávanie
  interaktívne študijné materiály
  individuálny prístup
  profesijný rozvoj
 • Veríme, že si na našich stránkach nájdete vhodný typ vzdelávania práve pre Vás.

"Vzdelávanie je cesta k múdrosti"

Hlavným cieľom vzdelávania je rozvoj a prehĺbenie profesijných kompetencií uvedených pedagogických zamestnancov, ktorí napĺňajú úlohu školského digitálneho koordinátora, v oblasti digitálnych kompetencií spojených s oblasťou digitálnej transformácie školy a školského zariadenia.

Už 23 rokov je skupina UNI KREDIT s Vami a pre takmer 25 000 z vás sme zrealizovali stovky vzdelávacích projektov. Aby sme Vám vytvorili maximálne pohodlie pre štúdium, zriadili sme pre Vás UNIŠKOLU. Skupina UNI KREDIT sa mení na UNIŠKOLU a UNIŠKOLA je skupina UNI KREDIT. Naše dlhoročné skúsenosti a Vaša spokojnosť so vzdelávaním sú to, čo vytvára motto UNIŠKOLY.

Motto vychádza z citátov J. A. Komenského, ktorý pokladal vzdelávanie za celoživotnú cestu k múdrosti. Zároveň je to naše poznanie, ktoré mám za roky manažmentu rôznych projektov vzdelávania dospelých pre takmer všetky cieľové skupiny dospelých – manažérov, podnikateľov, absolventov základných, stredných i vysokých škôl, pracovníkov verejnej správy a samosprávy, učiteľov všetkých typov škôl, seniorov, žiakov stredných a študentov vysokých škôl, uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce a iných. Je pre človeka šťastím, keď v určitom čase svojho bytia dozreje do múdrosti. Bez celoživotného vzdelávania to pre väčšinu z nás nie je možné – preto svojou účasťou na kvalitnom a profesionálmi vedenom vzdelávaní zrnko po zrnku prispievame k celoživotnej múdrosti.

Sme jednou z ciest pre Vašu zrelosť a múdrosť.

Tak vitajte u nás doma v UNIŠKOLE !

Za tím UNIŠKOLA jej zakladateľ Jozef Ďurica

Ing. Jozef Ďurica
Ing. Jozef Ďurica, riaditeľ
UNIKREDIT UNIŠKOLA

Vzdelávanie v číslach

12450

Ľudí sa vzdelávalo

99.5%

Úspešnosť testov

3608

Vydaných certifikátov ECDL

20

Rokov na trhu
 • Vedeli ste že?

  Miera zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania a prípravy bola v roku 2020 o 20% vyššia ako absolventov všeobecného vzdelávania.
 • Vedeli ste že?

  Miera zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania a prípravy bola v roku 2020 o 20% vyššia ako absolventov všeobecného vzdelávania.
 • Vedeli ste že?

  Miera zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania a prípravy bola v roku 2020 o 20% vyššia ako absolventov všeobecného vzdelávania.

Referencie

Ako stredoškolský pedagóg pracujem na 4-ročnom, 8-ročnom a 5-ročnom bilingválnom gymnáziu. Ako človek, ktorý každodenne stojí pred šikovnými mladými ľuďmi, si uvedomujem nevyhnutnosť neustáleho dovzdelávania sa. Je pre mňa dôležité nielen to, ČO im odovzdám, ale aj AKO, a tak možnosť inovačného vzdelávania v digitálnych technológiách bola jasnou voľbou. Obzvlášť som sa tešila na prácu s PowerPointom, aby som sa tak už onedlho mohla postaviť pred svojich náročných poslucháčov s niečím, čo naše spoločné učenie posunulo na zábavnejšiu, modernejšiu a kompetentnejšiu úroveň.
Vďaka prístupu, ktorému sa mi pri tomto vzdelávaní dostalo, neľutujem ničoho. Vynaloženej energie, investovaného času a úsilia. Komukoľvek, kto sa zamýšľa nad týmto typom vzdelávania, môžem túto príležitosť iba odporučiť a ľuďom, s ktorými som sa dostala do kontaktu, poďakovať.

Zuzana Solovicová

Zuzana Solovicová

Som učiteľka I. stupňa ZŠ. Aj napriek tomu, že kredity na zvýšenie platu (12 %) mi platia do r. 2026, rozhodla som sa prihlásiť už na tretie inovačné vzdelávanie v UNIŠKOLE. Rada by som si pár rôčkov pred dôchodkom rozšírila svoje vedomosti, získala nové informácie, ktoré využijem pre seba, žiakov a možno pomôžem i niektorej z kolegýň.
Prihlasovala som sa so strachom, či to nebude náročné, či to zvládnem, ale na týchto vzdelávaniach sa niet čoho báť. Super tím lektorov (na čele s p. riaditeľom), ktorým ďakujem za profesionálny, ľudský prístup, podporu, trpezlivosť, priateľskú a pokojnú atmosféru, ochotu pomôcť i za celkovú organizáciu.
Veľmi odporúčam.

Mgr. Mária Juríková

Mária Juríková

Učím na 1. stupni v neplnoorganizovanej základnej škole. Na našej škole začíname pracovať so systémom EduPage, preto som sa rozhodla rozšíriť svoje vedomosti. Na radu priateľky som sa prihlásila cez Uniškolu na kurz: Digitálna administratíva v škole. Za seba môžem napísať, že som dostala viac než som očakávala. Pán Mgr. J. Poničan bol vynikajúcim lektorom. Naozaj nám poskytol veľké množstvo vedomostí. Jeho prístup bol veľmi pokojný, bol trpezlivý a ochotný kedykoľvek a čokoľvek vysvetliť a pomôcť vždy, keď sme požiadali o radu. Toto vzdelávanie nebolo o tom, že sa spraví fajočka- máme to za sebou. Práveže mi je veľmi ľúto, že kurz nemá väčší počet hodín, pretože bol plný cenných rád a informácií. Preto si dovolím napísať, že úprimne v dobrom závidím škole, na ktorej p. Poničan pracuje. Takýchto ľudí- odborníkov s vedomosťami a ľudským prístupom by sme potrebovali v školstve naklonovať, tiež ďakujem celému vedeniu Uniškoly a všetkým zamestnancom, že sprostredkúvajú kvalitné vzdelávanie. Ďakujem, že nie ste mlynčekom na certifikáty, ale že Vám skutočne záleží, aby Vaši účastníci kurzu odchádzali spokojní a bohatší o nové poznatky. Veľmi odporúčam všetkým učiteľom, aby absolvovali kurzy práve v Uniškole. Takéto vzdelávanie by malo byť učiteľom poskytované automaticky, nemali by sa o ňom dozvedať od priateľov. Je to veľká škoda, že mnohí sa k niečomu podobnému dostanú len veľmi ťažko.
Chcem veľmi poďakovať celému kolektívu Uniškoly za všetko a popriať veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. Vaše služby sa chystám využiť aj v budúcnosti, lebo som bola veľmi spokojná s absolvovaným školením a tiež ďakujem za možnosť kedykoľvek sa na Vás obrátiť, ak budem potrebovať pomoc a cennú radu.
Ďakujem veľmi.

Martina Sabová

Martina Sabová

Vrelo odporúčam kurz, ktorý každého posunie v práci ďalej, lebo si zdokonalí to čo vie a získa mnoho nových podnetných vedomostí a praktických skúseností. Školiteľ je veľmi priateľský, ochotný, profesionálny. Materiály sú výborne pripravené a čas strávený pri kurzoch je dobrou investíciou.

Eva Štefanková

Vzdelávanie skutočne použiteľné v praxi. Lektor trpezlivo odpovedal na všetky otázky, pomohol aj poradil. „Uni pieskovisko“ je výborným pomocníkom na precvičenie teoretických vedomostí, ktoré si v reálnej triednej knihe nemôžete dovoliť vyskúšať formou pokus-omyl 🙂 Určite sa oplatí prihlásiť.

Mgr. Jarmila Bacová

Ďakujem za vzdelávanie, bolo pre mňa prínosom, hlavne možnosť si to hneď vyskúšať. Oceňujem prácu lektora, jeho prístup, trpezlivosť, vysvetľovanie. Školenie odporúčam.

Dana Petrušková

Referencie

Vrelo odporúčam kurz, ktorý každého posunie v práci ďalej, lebo si zdokonalí to čo vie a získa mnoho nových podnetných vedomostí a praktických skúseností. Školiteľ je veľmi priateľský, ochotný, profesionálny. Materiály sú výborne pripravené a čas strávený pri kurzoch je dobrou investíciou.

Eva Štefanková

Vzdelávanie skutočne použiteľné v praxi. Lektor trpezlivo odpovedal na všetky otázky, pomohol aj poradil. „Uni pieskovisko“ je výborným pomocníkom na precvičenie teoretických vedomostí, ktoré si v reálnej triednej knihe nemôžete dovoliť vyskúšať formou pokus-omyl 🙂
Určite sa oplatí prihlásiť.

Mgr. Jarmila Bacová

Ďakujem za vzdelávanie, bolo pre mňa prínosom, hlavne možnosť si to hneď vyskúšať. Oceňujem prácu lektora, jeho prístup, trpezlivosť, vysvetľovanie. Školenie odporúčam.

Dana Petrušková