UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Aktualizačné
vzdelávanie

Ponuka kurzov
1x týždenne
7 online blokov
Odborný lektor
Absolventský certifikát
3% príplatok za program
1x týždenne
7 online blokov
Odborný lektor
Absolventský certifikát
3% príplatok za program

Naplánujte aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov vašej školy už teraz.

Vyberte si z našej ponuky

Rozsah vzdelávania: 2 x 5 hodín.

Vzdelávacie centrum UNIŠKOLA ako člen skupiny UNIKREDIT je držiteľom oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania. Poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.

Využite túto možnosť a získajte kvalitné študijné materiály a prístup k licencovanému softvéru, ktorý môžete využívať pri vzdelávaní učiteľov

Obsahové zameranie vzdelávania vieme vždy upraviť podľa aktuálnych požiadaviek školy.
Pri vzdelávaní vo viacerých skupinách ponúkame zľavu, ako aj možnosť optimalizácie štúdia pri kombinovanej prezenčnej a online prezenčnej výučbe.
Pre bližšie podrobnosti nás kontaktujte, alebo vyplňte nezáväznú prihlášku a my sa vám ozveme.
Aktualizačné vzdelávanie

Cena za program: od 1 100€ pri 15 člennej skupine.

Ak máte záujem o vzdelávanie vyplňte kontaktný formulár
Vyplniť

ascAgenda a EduPage

Práca s pokročilými funkciami a systému EduPage. Správa webových stránok školy so zameraním sa na správne používanie prostredia učiteľmi a správcami systému. 

Program aktualizačného vzdelávania sa prispôsobuje konkrétnym potrebám školy na základe konzultácie s lektormi pred vzdelávaním.

Vďaka tomuto vzdelávaniu bude vaša škola používať systém ascAgenda a webové stránky EduPage efektívne a jednotne v rámci celej školy, alebo školského zariadenia.

Výhody spolupráce pri aktualizačnom vzdelávaní:

 • Vzdelávanie prebieha v prostredí virtuálnej školy (uniskola.edupage.org) a teda je možné simulovať rôzne situácie bez toho aby bola narušená funkčnosť systému EduPage na  vašej škole.

 • Absolventi vzdelávania budú mať prístup do virtuálnej školy aj po skončení vzdelávania, kde si môžu kedykoľvek vyskúšať potrebné funkcie systému.

 • Náš profesionálny lektorský tím poskytuje poradenstvo v prípade potreby riešenia konkrétnych situácií v budúcnosti (napríklad publikovanie viacerých rozvrhov hodín v prípade čiastočného prechodu školy do online režimu výučby)

Obsahové zameranie:

 • Práca v systéme EduPage – Triedna kniha a Tematické plány
 • Spájané a delené hodiny, viaceré zložky predmetu, prax (len pre SŠ)
 • Tlačové výstupy triednej knihy, ŠKD, denník majstra odborného výcviku, BOZP
 • Prípravy na hodinu pomocou tematických plánov (digitálny študijný materiál, testy, domáce úlohy, písomky)
 • Triedny učiteľ – administratívne povinnosti (dochádzka, ospravedlnenky, oznamy a prihlasovanie)
 • Elektronická žiacka knižka – známky, udalosti, automatické hodnotenie písomiek a testov
 • Komunikačné nástroje – nástenky, správy, webová stránka učiteľa
 • Princípy fungovania prepojení EduPage – ascAgenda – ascRozvrhy – ascSuplovanie
 • Administrátorské rozhranie EduPage (podľa konkrétnych požiadaviek školy)

Obsahové zameranie:

 • Nastavenie prostredia Microsoft 365
 • Používanie online aplikácií (OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Forms a mnohé ďalšie)
 • Prepojenie prostredia Microsoft 365 s počítačom učiteľa
 • SharePoint – publikačné centrum školy
 • Zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku
 • Komunikačné nástroje a kalendár pre plánovanie
 • Porovnanie aplikácií Microsoft Office s online nástrojmi
 • Administrátor – spravovanie užívateľov (učitelia a žiaci)

 

Digitálne nástroje Microsoft 365

Vďaka bezplatnej službe Microsoft 365 pre školy s obľúbenými aplikáciami, ako napríklad Outlook, Teams, Word, PowerPoint, Excel a OneNote, môžu učitelia a študenti spolupracovať, bez problémov komunikovať a vytvárať úžasný obsah.

Výhodou pre školy je kvalitný komunikačný nástroj a bezpečné úložisko dokumentov bez potreby investícií do drahých technológií.

Pre spravovanie systému Microsoft 365 nie je potrebné zamestnať informatika, ktorý sa bude o systém starať, lebo tieto zručnosti sa naučia pedagogický a odborný zamestnanci na našom školení.

Poskytujeme aj poradenstvo pri implementovaní a nastavení služieb Microsoft 365 priamo pre vašu školu.

Virtuálne triedy  v MS Teams

Vzdelávací program zameraný na aplikovanie nástrojov Microsoft 365 Academic v prostredí ZŠ a SŠ so zameraním na online vyučovanie a komunikáciu so žiakmi.

Premeňte vašu školu na digitálnu. Spoznajte najmodernejšie nástroje Microsoft 365, ktoré sú bezplatne poskytované všetkým školám v SR. Pripravte svojich učiteľov na moderný spôsob komunikácie v rámci školy.

Tento program je vhodný ako príprava na prípadný prechod do online režimu výučby, alebo dištančné vzdelávanie žiakov.

Zamestnanci získajú  praktické zručnosti ako používať bezplatné webové aplikácie Word, Excel, PowerPoint, Outlook a mnohé ďalšie pre potreby vyučovania. Tieto nástroje následne môže škola poskytnúť svojim žiakom ako alternatívu ku platenému balíku MS Office, aby mohli žiaci aktívne plniť zadávané úlohy aj doma bez toho, aby boli nútení kupovať drahý software (alebo dokonca využívať nelegálny software).

Výhody spolupráce pri aktualizačnom vzdelávaní:

 • Školiace materiály ostávajú k dispozícii účastníkom aj po ukončení vzdelávania.
 • Pracujeme vo virtualizovanom prostredí vytvorenom uniškolou a teda nezasahujeme do reálneho chodu školy a jej dát
 • Náš profesionálny lektorský tím poskytuje poradenstvo s implementovaním nástrojov Microsoft 365  na školách

Obsahové zameranie:

 • Práca v prostredí Microsoft 365
 • Vytvárania virtuálnych tried v MS Teams
 • Správy online vyučovacích hodín v MS Teams
 • Práce s komunikačnými kanálmi
 • Publikovania elektronických študijných materiálov a pracovných listov v prostredí MS Teams
 • Prepojenia programu MS Teams na cloudové služby OneDrive

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako držiteľ oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.

Ak máte záujem o vzdelávanie vyplňte kontaktný formulár
Vyplniť
pencil