UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Špecializačné
vzdelávanie

Prihlásiť sa
Špecializačné vzdelávanie
3% príplatok za program
1x týždenne
7 online blokov
3% príplatok za program
1x týždenne
7 online blokov

Predpokladany termin začatia kurzu je 12.10.2022

Digitálna transformácia v škole a školskom zariadení

Staňte sa digitálnym
koordinátorom vo vašej škole

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, prístup k e-learningu, 7 on-line blokov. Špecializačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.
Za absolvovaný program špecializačného vzdelávania (51 hodín) získate k Vášmu platu 3% príplatok za profesijný rozvoj  (približne 30 až 40 € hrubej mzdy mesačne).

CIELE vzdelávacieho programu

Hlavným cieľom vzdelávania je rozvoj a prehĺbenie profesijných kompetencií uvedených pedagogických zamestnancov, ktorí napĺňajú úlohu školského digitálneho koordinátora, v oblasti digitálnych kompetencií spojených s oblasťou digitálnej transformácie školy a školského zariadenia.

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu  a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť digitálnu transformáciu vzdelávania pre moderné školy a školské zariadenia.

Čiastkové ciele vzdelávania:

 1. Prehĺbenie vedomostí a zručností pri práci s digitálnymi zariadeniami (softvér aj hardvér) a znalostí bezpečného používania týchto zariadení
 2. Bezpečné používanie virtuálnych nástrojov pre efektívnu prácu v skole a školskom zariadení
 3. Prehĺbenie vedomostí a zručnosti pri práci s grafikou a grafickými editormi
 4. Prehĺbenie vedomostí a zručností pri práci s textom a textovými editormi
 5. Osvojiť si princípy bezpečného využívania elektronickej komunikácie a zásady ochrany súkromia

Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania podľa §49 a §50 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cena za vzdelávací program: 149 € s KONZULTÁCIOU zadarmo
Prihlásiť sa

NOVINKA !

Od 1.1.2024 je možné využiť refundáciu nákladov na vzdelávanie cez nástroje plánu obnovy a odolnosti SR. Vybraný vzdelávací program Vám tak môže byť preplatený v plnej výške!

Prečítajte si viac
Školenie s lektorom

Obsah vzdelávacieho programu

1.

Práca s digitálnymi zariadeniami
Hardvérové zariadenia a ich vyuzitelnost' pri výučbe
Používanie nástrojov operačného systému

2.

Virtualizácia pracovného prostredia
Používanie cloudových služieb vo vyučovacom procese
Komunikačné nástroje v distančnej výučbe

3.

Práca s grafikou a grafické editory
Využitie grafických nástrojov vo vyučovacom procese

4.

Práca s textom a textové editory
Prostredie textového editora
Základy strojopisu / Zvýšenie produktivity

5.

Elektronická komunikácia a bezpečnost'
Elektronická komunikácia so žiakom
Ochrana súkromia, zásady a zneužitia

Pre koho je špecializačné
vzdelávanie určené?

Určené je pre kariérovú pozíciu školský digitálny koordinátor a pre pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

On-line vzdelávanie
bez potreby cestovania.

Prístup ku kvalitnému e-learningovému portálu s interaktívnym obsahom a inštruktážnymi videami.

Práca v prostredí Microsoft 365 (Teams) s použitím akademických licencií, ktoré pridelíme bezplatne.

Príplatok za profesijný rozvoj 3%

Sme profesionáli
a sme tu pre Vás

Prístup do vzdelávacieho portálu uniskola.online, v ktorom sú spracované interaktívne študijné materiály pre program špecializovaného vzdelávania. Možnosť bezplatného zapožičania technického vybavenia a pridelenia licencií Microsoft 365 (Teams) pre pohodlnú on-line výučbu.

elearningový portál

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako držiteľ oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.

pencil