UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Inovačné

vzdelávanie

Cez plán obnovy a odolnosti

možnosť preplatenia kurzu v plnej výške

Inovačné vzdelávanie

Vzdelávať sa môžete v pohodlí Vášho domova online v poobedných hodinách

Trvanie: maximálne 1,5 mesiaca (1x týždenne v poobedných hodinách po 15:00)

Pre zapojenie sa do inovačného vzdelávania je potrebné vyplniť

Prihlášku na inovačné vzdelávanie.

Vybrať si môžete viac vzdelávacích programov inovačného vzdelávania. Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3%. Takto viete dosiahnuť až 12% príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov.

 

Digitálna administratíva v škole

Digitálna administratíva v škole

EduPage (ascAgenda online)

119 €

Pokročilé funkcie školského informačného systému

Pokročilé funkcie školského informačného systému

EduPage (ascAgenda) - pokročilé funkcie

129 €

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Microsoft 365 je tu!

119 €

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Profesionál vo Worde?

119 €

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

PowerPoint a Excel ako interaktívne nástroje

119 €

Komunikácia v škole a školskom zariadení

Dokonalosť v komunikácii pedagógov

129 €

Právo v škole a školskom zariadení

Právne predpisy a normy pre výkon pedagogickej činnosti

119 €

Rozvoj kritického myslenia v škole a v školskom zariadení

Rozvíjajte u seba a u svojich žiakov nevyhnutnej zručnosti pre 21.storočie
Začíname September 2024
Prihlásiť sa môžete už teraz

149 €

Psychologická prvá pomoc v školskom prostredí

Teoretické a praktické informácie z oblastí poskytovania psychologickej prvej pomoci
Začíname September 2024
Prihlásiť sa môžete už teraz

149 €

Tvorba pokročilých grafických školiacich materiálov

Grafický editor Canva pre školy
Začíname September 2024
Prihlásiť sa môžete už teraz

129 €

Ako kurz prebieha

Online kurz

 • Vzdelávanie prebieha formou videokonferencie
 • Hodiny sú nahrávané a dostupné pre opakovanie učiva
 • Záverečné overenie profesijných kompetencií prebieha online

Trvanie kurzu

 • Maximálne 1,5 mesiaca na program (možnosť absolvovania až 2 programy súbežne)
 • Kombinovaný online kurz:
  prezenčne (26 hodín)
  dištančne (25 hodín)
 • Spolu 51 hodín

Harmonogram štúdia

 • 7 x online blok
 • Trvanie max 4 hod.
 • 1 x týždenne / program
 • Vzdelávanie prebieha po 15:00 hod.
 • Presný harmonogram zasielame mailom po prihlásení sa na vzdelávanie

Príplatok ku mzde

 • Za každý program je možné získať príplatok za profesijný rozvoj ku platu
 • 3% / 1 program
 • 6% / 2 programy
 • 9% / 3 programy
 • 12% / 4 programy

Nízke náklady

 • Vzdelávanie bez potreby cestovania
 • Študijné materiály k dispozícii aj po skončení vzdelávania
 • Zapožičanie licencií Microsoft 365 a EduPage

Osvedčenie MŠSR

Prehľad programov inovačného vzdelávania

Prezrite si ponuku našich vzdelávacích programov vrátane obsahového zamerania jednotlivých programov.

Vybrať si môžete viac vzdelávacích programov inovačného vzdelávania. Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy.

Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program.

Po vyplnení prihlášky Vám príde na uvedenú e-mailovú adresu vyplnená prihláška, ktorú je potrebné podpísať a zaslať sken prihlášky na emailovú adresu ucitelia@uniskola.sk

V online katalógu nájdete podrobnejšie informácie vrátane rozdelenia programov podľa kategórií pedagogických a odborných zamestnancov.

Kliknutím otvoríte katalóg programov inovačného vzdelávania
Otvoriť katalóg

Digitálna administratíva v škole

EduPage (ascAgenda online)

Za pomoci simulovaného prostredia prejdete jednoducho funkcionalitu EduPage:

 • nastavenie vyučovacej hodiny, krúžku alebo ŠKD
 • tematické plány
 • prípravy na hodinu
 • dochádzku
 • tvorbu testov
 • správu knižnice materiálov
 • elektronickú opravu testov a domácich úloh
 • nástroje pre dištančné vyučovanie

Vyberte si program „Digitálna administratíva v škole“.

Pracujeme vo fiktívnej škole s fiktívnymi triedami a žiakmi – to je priestor, kde si môžete bez obáv vyskúšať a naučiť sa funkcie, ktoré systém EduPage ponúka.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti administratívnych kompetencií, potrebných pre vykonávanie administratívnej práce pedagogického zamestnanca s využitím elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky.

Tento vzdelávací program je zameraný na administratívnu prácu pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v prostredí EduPage, ktoré je prepojené so školským informačným systémom ascAgenda.

V rámci vzdelávania pracujeme v prostredí webových stránok EduPage vrátane online verzie ascAgendy. Ponúkame tiež možnosť konzultácií a poradenstva pri práci s informačným systémom ascAgenda (inštalovaná verzia).  Samotný program ascAgenda nie je predmetom vzdelávacieho kurzu Digitálna administratíva v škole.

Digitálna administratíva v škole

Cena za vzdelávací program: 119 €

Pokročilé funkcie školského informačného systému

EduPage (ascAgenda) - pokročilé funkcie

Objavte, čo dokáže váš školský informačný systém EduPage. Pracujte na profesionálnej úrovni so študijnými materiálmi, virtuálnou tabuľou a posuňte komunikáciu so žiakmi, rodičmi a kolegami v rámci školy na novú úroveň.

Oboznámite sa funkciami, ktoré umožňujú:

 • Spravovanie žiackych a rodičovských kont
 • Správne postupy pre informovanie rodičov a žiakov
 • Organizovanie mimoškolských aktivít, a s tým spojené funkcie (nástenka, prihláška, informovaný súhlas, hromadná ospravedlnenka a pod.)
 • Pokročilé a automatizované postupy pri hodnotení žiakov
 • Spravovanie a zálohovanie vytvorených študijných materiálov
 • Využívanie virtuálnej tabule pri výučbe
 • Plynulý prechod na dištančné vzdelávanie
 • Online výučbu (napríklad pre žiakov s individuálnym študijným programom alebo pre online krúžkovú činnosť)

V rámci vzdelávacieho programu môžete využívať prostredie fiktívnej školy, na ktorom môžeme nasimulovať reálne situácie z praxe bez obavy z toho, že by ste vykonali nechcené zmeny vo vašej reálnej škole.

Vďaka konzultáciám máte možnosť riešiť reálne situácie, s ktorými ste sa stretli v praxi priamo s lektorom - odborníkom na systém EduPage.

Pokročilé funkcie školského informačného systému

Cena za vzdelávací program: 129 €

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Microsoft 365 je tu!

Každá škola má možnosť bezplatne využívať nástroje Microsoft 365 (alebo už využíva) Poznáte čo, všetko tento nástroj dokáže? Ak nie, tak si vyberte program „Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese“ a dozviete sa, ako je to s licenciami Office pre učiteľov a žiakov, ako používať online programy office, cloudové služby OneDrive, čo je to SharePoint a mnoho ďalšieho.

 

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, podpory digitálnych kompetencií žiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

Cena za vzdelávací program: 119 €

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Profesionál vo Worde?

Žiadny problém, vyberte si program, „Metodika a tvorba textových študijných materiálov“ a získajte pokročilé zručnosti pri práci s textovými dokumentami

Tvorba textových elektronických dokumentov sa skladá z dvoch častí:

Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluáciu

 • Zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov
 • Proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test
 • Meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda
 • Miera čitateľnosti – fog index

Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe

 • Práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov
 • Pokročilá práca s textovým editorom (odseky, štýly, objekty a podobne)
 • Výstupy a zabezpečenie (publikovanie v rôznych formátoch, referencie, práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu)

Cena za vzdelávací program: 119 €

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

PowerPoint a Excel ako interaktívne nástroje

Naučte sa využívať programy PowerPoint a Excel na profesionálnej úrovni tak, aby ste dokázali tvoriť multimediálne a interaktívne prezentácie vhodné pre dotykové tabule a zariadenia. Vytvárať prezentácie s nelineárnym scenárom napríklad, pre potreby prezentovania vo viacerých jazykoch. Dosiahnuté vedomosti svojich žiakov testujte pomocou automatizovaných testov vytvorených v programe Excel.


Obsahom inovačného vzdelávania
 sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore s multimediálnymi prvkami a interaktivitou obsahu:

 • Tvorba interaktívnej prezentácie v prostredí Microsoft PowerPoint
 • Príprava a použitie interaktívnych výučbových materiálov vo výučbe
 • Vytváranie samo-hodnotiacich testov použiteľných v online výučbe

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning alebo riadená výučba cez videochat. Pri výčbe „na diaľku“ ide o:

 • využitie výučbových procesov e-learningu vo vývoji, distribúcií a riadení vzdelávania žiakov
 • pozícia tútora, jeho úlohy a kompetencie v e-learningových aplikáciách.

Cena za vzdelávací program: 119 €

Komunikácia v škole a školskom zariadení

Dokonalosť v komunikácii pedagógov

Vzdelávací program, ktorý Vás prevedie najčastejšími problémami vznikajúcimi pri komunikácii pedagóg – žiak a pedagóg – rodič alebo zákonný zástupca. Program je zameraný na zvládanie záťažových a konfliktných situácií, ktoré vychádzajú z konkrétnych prípadových štúdií.

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelávací program tiež odzrkadľuje požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré vyplývajú z obsahu prijatých legislatívnych noriem (v súlade s § 40, § 42, a § 55 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) a ich implementácie do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Cena za vzdelávací program: 129 €

Právo v škole a školskom zariadení

Právne predpisy a normy pre výkon pedagogickej činnosti

Aktuálne právne predpisy, kritické riešenie právnych problémov a ovládanie práv a povinností pedagogických zamestnancov. Program Inovačného vzdelávania je zameraný na aplikáciu právnych noriem v praxi v škole a školskom zariadení. Vzdelávanie je postavené na riešení prípadových štúdií podľa aktuálne platnej legislatívy.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

Cena za vzdelávací program: 119 €

Rozvoj kritického myslenia v škole a v školskom zariadení

Začíname v Septembri 2024
Prihlásiť sa môžete už teraz

Rozvíjajte u seba a u svojich žiakov zručnosti nevyhnutné pre 21. storočie – zručnosti kritického myslenia.

Inovačné vzdelávanie je zamerané na rozvoj súboru schopností, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v zložitom svete informácií, vyvodzovať závery a správne argumentovať. Môžeme vďaka kritickému mysleniu robiť lepšie rozhodnutia? Byť v živote viac úspešný/á? Pomôže nám kritické myslenie pri odolávaní reklame či propagande? Ide o oblasť rozvoja tzv. mäkkých zručností, ktoré vychádzajú z aktuálneho vedeckého poznania.

V rámci vzdelávania získate informácie:

 • o tom, čo je kritické myslenie a aké má dimenzie,
 • o tom, ako nás klame náš vlastný mozog,
 • o základných pojmoch v oblasti kritického myslenia,
 • o argumente, argumentácii a argumentačných fauloch,
 • o tom, ako funguje propaganda, konšpirácie a dezinformácie,
 • o niektorých vyučovacích metódach rozvíjajúcich kritické myslenie na bežných predmetoch a v každodennom živote (prehľad metód),
 • o tom, čo sú tzv. „kontroverzné“ témy a ako ich vyučovať v triede,
 • o rizikách digitálneho priestoru a sociálnych sietí,
 • o elektronickej komunikácii a sieťovej bezpečnosti.

Cena za vzdelávací program: 149 €

Psychologická prvá pomoc v školskom prostredí

Začíname v Septembri 2024
Prihlásiť sa môžete už teraz

Inovačné vzdelávanie je zamerané na inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí poskytovania psychologickej prvej pomoci v školskom prostredí.

Cieľom je: 

 • vedieť poskytovať počiatočnú psychosociálnu podporu deťom a žiakom pri riešení krízových situácií,
 • naučiť sa znížiť bezprostredný stres detí, žiakov a ostatných zamestnancov,
 • vedieť realizovať psychologickú prvú pomoc v školskom prostredí, pochopiť vplyvy a súvislosti individuálnej životnej  skúsenosti na správanie počas krízovej situácie,
 • poznať a vedieť kontrolovať svoje emócie v krízovej situácii,
 • naučiť sa pracovať s copingovými stratégiami (vlastnými a aj so žiakmi),
 • získať základné informácie o reakciách na stres a krízové situácie,
 • vedieť sa postarať o svoje  psychické zdravie pred poskytovaním a po poskytnutí psychologickej prvej pomoci,
 • efektívne komunikovať a viesť výchovný/poradenský rozhovor,
 • uplatňovať efektívne prístupy pri riešení konfliktov,
 • ovládať etické princípy psychologickej prvej pomoci (čo robiť a čo nerobiť),
 • vedieť identifikovať prejavy rizikového správania.

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických a odborných zamestnancov

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

Cena za vzdelávací program: 149 €

Tvorba pokročilých grafických školiacich materiálov

Začíname v Septembri 2024
Prihlásiť sa môžete už teraz

Práca s grafickým editorom nebola nikdy taká jednoduchá.

Canva pre každého - kurz, ktorý vám pomôže oživiť vaše nápady!

Grafické pomôcky sa stali nevyhnutnými pomôckami v školstve. Tvorba diplomov za účelom odmeňovania žiakov a študentov je niekedy výzvou aj pre pokročilých používateľov počítača. Pomocou nášho kurzu si môžete inovatívne rozšíriť svoje grafické zručnosti ako napríklad:

 • práca s pokročilým grafickým editorom Canva,
 • navrhovanie pútavých diplomov a plagátov,
 • editovanie predpripravených materiálov,
 • práca s fotografiami a grafikou,
 • tvorba atraktívnych vizuálov a prezentácií,
 • zverejňovanie rôznych grafických materiálov na mediálnych kanáloch školy.

Cena za vzdelávací program: 129 €