UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Microsoft Excel

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako poskytovateľ vzdelávania v oblasti informačných technológií, je vašim partnerom pri vzdelávaní zamestnancov firiem.

Vyberte si z našej ponuky vzdelávacích programov.
Excel pre firmy

Vzdelávací program je zameraný na plnohodnotné využitie nástrojov Microsoft Excel vo firemnom prostredí.

Zamestnanci sa naučia správne postupy pre prácu s excelom rozdelených do 5 modulov:

 • Úvod do Excelu - základné výpočty a grafy
 • Základné výpočty a grafy
 • Rozsiahla tabuľka
 • Zložitejšie výpočty
 • Pokročilé funkcie - makrá

a mnohých ďalších ako sú kontingenčné tabuľky a daľšie funcie

od 199 € na osobu

s konzultáciou zadarmo
15 zamestnancov
5 vzdelávacích blokov
20 hodín / osoba
Prezenčne alebo online

Organizácia vzdelávania

Vzdelávanie prebieha v uzavretých skupinách po 15 zamestnancov.
Poskytujeme:
 • Prezenčné školenie priamo vo vašej firme. Technické vybavenie pre potreby školenia (notebook, klávesnica, myš, dataprojektor) vieme poskytnúť.
 • Online prezenčné školenie vedené lektorom cez platformu Teams. Každému účastníkovi zapožičiame licenciu Microsoft 365. Podľa potreby vieme zapožičať aj notebook s prídavným monitorom, klávesnicu a myš.
Počas vzdelávania pracujeme s fiktívnymi dátami mimo počítačovej siete vašej organizácie a teda nehrozí riziko poškodenia, alebo straty údajov.

 

Každému účastníkovi poskytujeme elektronické školiace materiály. Tieto materiály sú vytvorené ako interaktívne videá, kde sa vyžaduje aktívne zapojenie sa pri štúdiu. Je potrebné tzv. "odklikať" správne postupy v prostredí simulovaného Excelu.
Školenia sú nahrávané a k dispozícii pre potreby opakovania.
Po skončení vzdelávania poskytujeme bezplatú konzultáciu, kde sa náš odborník na Excel zameriava na konkrétne požiadavky zamestnancov.

 

Microsoft 365

Vzdelávajte sa vďaka najnovším nástrojom Microsoft 365.

Licencie prideľujeme všetkým účastníkom.

Obsah kurzu

1.
Úvod do Excelu - základné výpočty a grafy
Časová dotácia 4h
Formátovanie buniek
Riadky, stĺpce, bunky
Formát čísla
Základné výpočty
Grafy
2.
Základné výpočty a grafy
Časová dotácia 4h
Výpočty
Hárok
Hlavička a päta
3.
Rozsiahla tabuľka
Časová dotácia 4h
Podmienené formátovanie
Hľadať, nahradiť
Ukotvenie riadkov, stĺpcov, buniek
Zoradenie a filtrovanie, viacnásobné zoradenie
Rozšírený filter
Text na stĺpce
Overenie údajov
Rady a zoznamy
Medzisúčty
Import / export údajov
4.
Zložitejšie výpočty
Časová dotácia 4h
Správca názvov
Zobrazenie vzorcov
AND, OR, spájanie funkcií
COUNTIF
Databázové funkcie(DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE)
Výpočty cez viacero hárkov
Možnosti kopírovania a prilepenia údajov
Vyhľadávanie (VLOOKUP, HLOOKUP, ROW, COLUMN)
5.
Ďalšie funkcie a kontingenčné tabuľky
Časová dotácia 4h
Ďalšie funkcie
Kontingenčné tabuľky

Samostatný modul pre pokročilých

  • Pre zamestnancov využívajúcich pokročilé funkcie Excelu vieme poskytnúť pokročilý modul
  • V prípade záujmu je vhodné vybrať do skupiny pokročilých užívateľov
Doplnkový modul, ktorý vieme prisôsobiť konkrétnym potrebám zamestnancov. Po konzultácii s našim odborníkom na Excel navrhneme vhodný obsah pre vašu organizáciu

 

Cena doplnkového modulu už od 60 € za osobu.
6.
Pokročilé funkcie - makrá
Časová dotácia 4h
Karta vývojár
Základné pojmy
Záznam makra
Priradenie makra tlačidlu, vloženie na panel rýchleho prístupu, alebo na pás s nástrojmi
Úprava a krokovanie makra
Jednoduchá úprava VBA kódu

Pridaná hodnota / benefit

V rámci vzdelávania vieme odborne poskytnúť riešenia situácií formou prípadových štúdií alebo konzultáciou s lektormi, ktorí majú viac ako 15-ročnú prax v tejto oblasti.
Prípadové štúdie
Náš e-learningový portál, ktorý obsahuje študijné materiály a interaktívne videá, zostáva všetkým absolventom dostupný aj po skončení vzdelávacieho programu.
elearningový portál
V rámci našich vzdelávacích programov poskytujeme aj vzdelávanie v systéme Microsoft 365. Všetkým účastníkom prideľujeme licencie Microsoft 365 a prístup do prostredia Microsoft 365, preto vieme simulovať reálne situácie, ktoré môžu vo firemnom prostredí nastať.
Tento vzdelávací program odporúčame všetkým firmám, ktoré pracujú v tímoch, vedú online porady a zdieľajú dokumenty.
users