UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Microsoft 365

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako poskytovateľ vzdelávania v oblasti informačných technológií, je vašim partnerom pri vzdelávaní zamestnancov firiem.

Vyberte si z našej ponuky vzdelávacích programov.

Vzdelávací program je zameraný na plnohodnotné využitie nástrojov Microsoft 365 vo firemnom prostredí.

Zamestnanci sa naučia správne postupy pri plánovaní aktivít a zdieľaní dokumentov v rámci firmy alebo uzavretej skupiny vo firme za pomoci programov:

  • Teams a Outlook
  • OneDrive
  • SharePoint
  • Word, Exel, Powerpoint (online)
  • OneNote
  • Forms

a mnohých ďalších, ako sú: ToDo, Planner, Power Automate, Power BI a pod

od 169 € za osobu

s konzultáciou zadarmo
Špecializačné vzdelávanie
15 zamestnancov
4 vzdelávacích blokov
16 hodín / osoba
Prezenčne, alebo online

Organizácia vzdelávania

Vzdelávanie prebieha v uzavretých skupinách po 15 zamestnancov.
Poskytujeme:
  • Prezenčné školenie priamo vo vašej firme. Technické vybavenie pre potreby školenia (notebook, klávesnica, myš, dataprojektor) vieme poskytnúť.
  • Online prezenčné školenie vedené lektorom cez platformu Teams. Každému účastníkovi zapožičiame licenciu Microsoft 365. Podľa potreby vieme zapožičať aj notebook s prídavným monitorom, klávesnicu a myš.
Počas vzdelávania pracujeme s fiktívnymi dátami mimo počítačovej siete vašej organizácie a teda nehrozí riziko poškodenia, alebo straty údajov.

 

Každému účastníkovi poskytujeme elektronické školiace materiály. Tieto materiály sú vytvorené ako interaktívne videá, kde sa vyžaduje aktívne zapojenie sa pri štúdiu. Je potrebné tzv. "odklikať" správne postupy v prostredí Microsoft 365 vzdelávacej organizácie UNIŠKOLA®.
Školenia sú nahrávané a k dispozícii pre potreby opakovania.
Po skončení vzdelávania poskytujeme bezplatnú konzultáciu, kde sa náš odborník na Microsoft 365 zameriava na konkrétne požiadavky zamestnancov.
Microsoft 365

Vzdelávajte sa vďaka najnovším nástrojom Microsoft 365.

Licencie prideľujeme všetkým účastníkom.

Obsah kurzu

1.
Oboznámenie sa s prostredím Microsoft 365
Časová dotácia 4h
Čo je Microsoft 365
Online prostredie
Outlook Online
OneDrive Online, Word a Excel Online
PC verzie, porovnanie s online aplikáciami
Zdieľanie súborov a priečinkov
SharePoint Online
2.
Microsoft Teams
Časová dotácia 4h
Popis a funkcionalita
Online prostredie
PC verzia
Prihlásenie a nastavenie aplikácie
Kontakty, skupiny, tímy
Konverzácie
Kalendár
Hovory
3.
OneNote
Časová dotácia 4h
Popis prostredia a nástroje aplikácie
Osobný poznámkový blok
Poznámkový blok lokality SharePoint
Schôdza programu Outlook / Teams - poznámky zo schôdze
Online prostredie
Použite v Teams
4.
Outlook
Časová dotácia 4h
Popis základných modulov
Kontakty
Pošta
Kalendár

Pridaná hodnota / benefit

V rámci vzdelávania vieme odborne poskytnúť riešenia situácií formou prípadových štúdií alebo konzultáciou s lektormi, ktorí majú viac ako 15-ročnú prax v tejto oblasti.
Prípadové štúdie
Náš e-learningový portál, ktorý obsahuje študijné materiály a interaktívne videá, zostáva všetkým absolventom dostupný aj po skončení vzdelávacieho programu.
elearningový portál
V rámci našich vzdelávacích programov poskytujeme aj vzdelávanie v systéme Microsoft 365. Všetkým účastníkom prideľujeme licencie Microsoft 365 a prístup do prostredia Microsoft 365, preto vieme simulovať reálne situácie, ktoré môžu vo firemnom prostredí nastať.
Tento vzdelávací program odporúčame všetkým firmám, ktoré pracujú v tímoch, vedú online porady a zdieľajú dokumenty.
users