UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Nový program inovačného vzdelávania

Absolventi - EduPageII

Je odteraz

Nový program inovačného vzdelávania


Pokročilé funkcie školského informačného systému EduPage


Vážený absolvent, vážená absolventka inovačného vzdelávania, ďakujeme za prejavenú dôveru pri vzdelávaní.


Dovoľujeme si Vás informovať o novom programe inovačného a aktualizačného vzdelávania. Uplynulá doba počas ktorej sme odvzdelávali viac ako 2 000 učiteľov ukázala záujem o pokročilé funkcie systému EduPage a školského informačného systému ascAgenda. Za pomoci odborníkov na systém EduPage a profesionálne pripravených lektorov Vám predstavujeme program inovačného vzdelávania, ktorý Vás prevedie pokročilými funkciami EduPage so zameraním na tieto okruhy:

  • Spravovanie žiackych a rodičovských kont
  • Správne postupy pre informovanie rodičov a žiakov
  • Organizovanie mimoškolských aktivít a s tým spojené funkcie (nástenka, prihláška, informovaný súhlas, hromadná ospravedlnenka a pod.)
  • Pokročilé a automatizované postupy pri hodnotení žiakov
  • Spravovanie a zálohovanie vytvorených študijných materiálov
  • Využívanie virtuálnej tabule pri výučbe
  • Online výučba (napríklad pre žiakov s individuálnym študijným programom, alebo pre online krúžkovú činnosť)

Samozrejmosťou je možnosť individuálnych konzultácií s naším lektorom a vyriešenie reálnych problémov, s ktorými sa v praxi pri práci s EduPage stretávate.

UNI KREDIT, n.o.

Boženy Němcovej 8
974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 907 830 026
Mail: ucitelia@uniskola.sk
IČO: 42000726
DIČ: 2022444930