UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

EduPage - ďalší program IV ukončený

Digitálna administratíva v školách

Koncom januára sme úspešne ukončili absolvovaním záverečných skúšok ďalší z našich kurzov. Tentokrát sme sa sústredili na správnu administratívu v škole a školskom zariadení za pomoci fiktívnej školy vytvorenej v prostredí EduPage (uniskola.edupage.org).

V rámci Inovačného vzdelávania sme sa v programe Digitálna administratíva sústredili na zefektívnenie práce v digitálnom prostredí EDUPAGE.

Náš vzdelávací program prebiehal online formou vrátane záverečných skúšok pred komisiou. Systém vzdelávania v online režime, na ktorý si učitelia za uplynulé dva roky zvykli fungujú aj pri inovačnom vzdelávaní bezchybne pomocou Microsoft Teams. Výhodou tiež je, že tieto online hodiny sú nahrávané a dostupné na opätovné prezretie kvôli preopakovaniu preberaných tém.

Do vzdelávania sa zapojili pedagógovia zo základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl. Na vzdelávaní sme mali aj väčšiu skupinu majstrov odborného výcviku. Účastníci kurzu hľadali kurz v ktorom by mohli prehĺbiť svoje vedomosti aktívneho používania Edupage, ale boli aj takí, ktorým na škole ešte edupage nezaviedli a z tohto dôvodu sa chceli pred vopred pripraviť na správne používanie administratívneho programu. Počas konzultačných hodín sme sa sústredili na skryté možnosti Edupage, ktoré by mohli zjednodušiť každodenné úkony v škole.

Čo sa preberalo?

Obsahom kurzu boli základné funkcie Edupage ako napríklad tvorba a spravovanie vyučovacích hodín. Na týchto hodinách sme sa sústredili na to, aby účastníci ľahko a efektívne vedeli vytvoriť a spravovať dáta zo svojich hodín. To zahŕňa aj plánovanie ústnych a písomných skúšaní alebo aj výletov jednotlivých tried. Tieto informácie uľahčia prácu v kolektíve a aj ostatní učitelia cez Edupage môžu vidieť plánované udalosti danej triedy. Na online kurzoch mimo tematiky sme sa venovali aj správnemu zadávaniu online výučbových materiálov, prezentácií alebo aj testov. Táto funkcia môže uľahčiť priebeh dištančného vzdelávania, ale aj každodennú prezenčnú výučbu pre žiakov ako aj pre učiteľov.

S takouto formou by som chcel poďakovať za prejavenú dôveru našim účastníkom. Verím, že nadobudnuté vedomosti Vám zjednodušia prácu v prostredí Edupage.

Vzdelávanie kolegov pedagógov hodnotím veľmi pozitívne aj s ohľadom, že vzdelávanie prebiehalo v období do ktorého zasahovali vianočné sviatky. Všetci však boli zodpovední a prejavovali zvýšený záujem o informácie, ktoré im toto vzdelávanie poskytovalo.

Autor je pedagóg pracujúci ako učiteľ na gymnáziu.

Aj naďalej ponúkame možnosť zapojiť sa do ďalších programov Inovačného vzdelávania a podľa novej platnej legislatívy získať až 12% príplatok za profesijný rozvoj. Ak máte záujem o tento, či iný program Inovačného vzdelávania, vyberte si z našej ponuky tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Dávid Petrezsél
Lektor
Publikované: 07. februára 2022