UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Ako to funguje, keď som zamestnanec a absolvujem kurz zadarmo cez úrad práce

V súčasnej dobe je možné absolvovať vzdelávacie kurzy vďaka projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa!", ktorý umožňuje zamestnaným ľuďom požiadať o preplatenie kurzu úradom práce v plnej výške.

Plán obnovy

V tomto článku sa pozrieme ako postupovala jedna z absolventiek, ktorá mala záujem o počítačový kurz zameraný na administratívne nástroje vo firemnom prostredí, teda prácu s kancelárskym softvérom Word, Excel a PowerPoint s ohľadom na funkcie prostredia Microsoft 365. V tomto kurze sa zameriavame na využitie najbežnejšie používaných nástrojov v kanceláriách, s ohľadom na meniace sa prostredie do režimu "on-line" vďaka systému Microsoft 365, ktorý sa čoraz viac rozširuje vo firemnom prostredí, v školstve, vo verejnej a štátnej správe.

Preto je potrebné svoje počítačové zručnosti prispôsobiť meniacemu sa prostrediu používaných programov a začať využívať ďalšie nástroje slúžiace na archiváciu údajov, zdieľanie a tímovú spoluprácu. Neoddeliteľnou súčasťou je plánovanie činností v on-line prostredí a videokonferenčné hovory.

Ako začať?

S dovolením našej absolventky použijeme text, ktorý nám poskytla. Administratívny postup spojený s tým, aby Vám úrad práce umožnil zúčastniť sa vzdelávania, nie je úplne jednoduchý a môže byť vodítkom pre Vás, ktorí si chcete rozšíriť svoje počítačové zručnosti, ale v tom, ako postupovať sa potrebujete zorientovať.

Našu absolventku budeme pre potreby tohto návodu volať Zuzka.

Dôležitý krok je mať správne informácie v správnom čase.

Zuzka nám postup zhrnula do niekoľkých krokov:

Krok č.1 Vyhľadať si školiacu firmu  na MICROSOFT 365 a okruh týchto programov

Po zistení okruhu poskytovaných služieb som hľadala školiacu firmu, ktorá by ma vedela vyškoliť v oblasti, ktorá ma zaujíma a je podporovaná úradom práce. (webové sídla , sociálne siete, odporúčanie známych  a pod.) Našla som si UNIŠKOLU

Školiaca firma UNIŠKOLA mi poskytla podrobné informácie, ako získať dotáciu a prihlásiť sa na ÚRADE PRÁCE. Stačilo vyplniť nezáväzný registračný formulár na webovej stránke a obratom ma kontaktovali.

Krok č.2 Zaregistrovať sa na úrade práce v mieste svojho trvalého bydliska

Zamestnaný človek bežne nesleduje aktivity úradov práce, úrady práce však vedú dve evidencie občanov:

  1. evidencia záujemcu o vzdelávanie (teda aj zamestnaný, mamička na materskej dovolenke alebo živnostník)
  2. evidencia uchádzačov o zamestnanie (nezamestnaný)

Z toho mi vyplynulo, že úrad práce poskytuje príspevok na vzdelávanie aj zamestnaným občanom, rozhodla som sa zistiť viac o aktuálnych podmienkach. Odporúčam vymedziť si aspoň hodinu súkromného času a ísť na osobnú návštevu úradu práce (dopredu som si pripravila, čo asi sa chcem opýtať). Využila so poradenstvo od UNIŠKOLY , ktoré som dostala vo forme mailu, aby som vedela čo sa mám spýtať na Úrade práce.

Vtedy som sa bola zaregistrovať na úrade práce ako záujemca o vzdelávanie (úrad práce má predpísané tlačivo, treba ho podpísať a doručiť na úrad práce).  Považujem za praktické najskôr si nájsť školiteľov a potom sa registrovať ako naopak. Keď neviem, či sa mi podarí zohnať školiteľa pre to, čo ma zaujíma, je zbytočné strácať čas na úrade práce.

Na základe tejto evidencie mi úrad práce poskytol tlačivá žiadosti , v ktorej bolo treba uviesť svoje kontaktné údaje, informácie o tom v akej oblasti sa chcem vzdelávať, čo mi to prinesie, prečo je pre mňa toto školenie  dôležité, aký vplyv to bude mať na trh práce (napr. nestanem sa nezamestnanou, lebo budem ľahšie konkurovať iným uchádzačom, alebo si lepšie udržím svoje súčasné zamestnanie). Pre vyplnenie tejto žiadosti odporúčam osobnú návštevu  úradu práce, nakoľko pre človeka, ktorý sa s takýmto dokumentom nestretol nie je celkom jednoduché vedieť, ako správne niektoré kolónky žiadosti vyplniť. Pracovníci úradu práce poradia, čo je dôležité, na čo si dať pozor a podobne.

Žiadosť obsahuje dve časti – časť za mňa (záujemca o vzdelávanie ) a za firmu ( školiaca organizácia). Ja vyplňujem svoje dôvody, kontaktné údaje a podobne. Školiaca organizácia údaje o sebe, o produkte, ktorý ponúka (názov, rozsah, cenu, informáciu, čo účastník školenia absolvovaním získa a iné dokumenty podľa aktuálne platnej legislatívy)

Žiadosť UPSVaR

Vzor osnovy zdôvodnenia

Kliknutím na obrázok si môžete prezrieť vzor zdôvodnenia, ktorý je súčasťou žiadosti, podávanej na úrad práce.

Do zdôvodnenia vypíšte vlastné dôvody publikovaný vzor má len informatívny charakter.

V rámci tohto typu vzdelávania mi nevyplynula žiadna povinnosť informovať o tom svojho zamestnávateľa, ani sociálnu alebo zdravotnú poisťovňu.

Videla som však, že úrad práce si v zdravotnej poisťovni preveroval, či spĺňam kritérium – či som zamestnaná. Na úrade práce ma informovali, že je vhodné počas trvania kurzu a platnosti zmluvy udržať si prácu (ináč by nebol kurz preplatený a nebolo by možné sa zároveň evidovať ako nezamestnaná) a v prípade závažných okolností – napr. dlhodobá PN , ktorá by napr. znemožnila zúčastňovať sa aktívne kurzu, treba informovať úrad práce.

Dôležité!

UNIŠKOLA mi poslala mailom žiadosť o dotáciu , ktorú som vyplnila odoslala. Oni ju v Banskej Bystrici vytlačili – autorizovali podpisom a pečiatkou a spolu s prílohami mi to poslali poštou na moju adresu domov, čo značne zrýchlilo postup pri podávaní žiadosti.

Keď je  dokument vyplnený, odovzdá sa na úrad práce. Úrad práce má zákonnú lehotu 30 dní pre posúdenie rozsahu, obsahu i toho, či konkrétna zmluva zapadá do okruhu aktuálne poskytovaných a uhrádzaných  školení, či má na to dostatok finančných prostriedkov. V tomto momente nie je pre úrad práce, školiteľa ani uchádzača nič záväzné. Až po vyhodnotení úrad práce vyzve záujemcu k podpisu zmluvy. V nej sa zaväzujem, že do konkrétneho dňa bude školenie ukončené. Úrad práce určuje termín na odovzdanie dokumentov s určitou časovou rezervou, nakoľko sa pripúšťa možnosť vzniku objektívnych príčin, ktoré môžu spôsobiť neskoršie ukončenie kurzu (technické problémy, PN, pandemické opatrenia a iné).  Ja úradu práce doručím potrebné dokumenty – tieto dátumy je dobré si zapamätať.

Ak úrad práce žiadosť zamietne, žiadna ďalšia povinnosť nikomu nevyplýva.

Krok č.3 Účasť na kurze MICROSOFT 365 - COMBUS

Keď som zmluvu podpísala, oslovila som moju školiacu organizáciu a dohodli sme sa na podmienkach, začiatku, rozvrhu školenia a podobne. Potom  v pokoji prebehlo celé vzdelávanie.

Krok č.4 Záver školenia a odoslanie dokladov na úrad práce

Pri skončení kurzu som spravila potrebné výstupy (zadanie konkrétnych praktických úloh a ich vypracovanie). Školiteľ vyhodnotil moje vypracovanie, bol mi udelený certifikát a vystavil na moje meno faktúru.

Ukážka certifikátu ComBuS
Ukážka certifikátu ComBuS

Pri podpise zmluvy jedným dokumentom splnomocňujem úrad práce  pre úhradu faktúry, preto do termínu, ktorý je určený v zmluve, som musela doručiť  úradu práce faktúru vystavenú na moje meno, certifikát ako doklad o ukončení kurzu a žiadosť o preplatenie. Úrad práce v prípade potreby doručenia ešte nejakých iných dokladov (čestné vyhlásenie a pod) vyzve. Dôležité je dodržať termíny, lebo omeškanie môže byť vyhodnotené ako porušenie zmluvy a vzdelávanie úrad práce nemusí preplatiť. Po skontrolovaní všetkých doručených dokumentov úrad práce preplatil školiacej firme faktúru, ktorá bola vystavená na moje meno.

Po skončení vzdelávania úrad práce odporúča opäť sa vyradiť z evidencie záujemcov o vzdelávanie, lebo ďalšie vzdelávanie môže mať iné špecifické podmienky (napr. poskytnutie vzdelávania raz za určité obdobie). Keby som o prácu náhle prišla a nevyradila sa z tejto evidencie, nevedeli by ma hneď zaradiť medzi uchádzačov o zamestnanie – nemôžem byť naraz v dvoch evidenciách. Vzhľadom na meniacu sa legislatívu, je potrebné si tento krok overiť po skončení kurzu na úrade práce.

Záver

Týmto článkom Vám chceme priblížiť postup, ktorý je spojený s tým čarovným slovkom "ZADARMO". Stojí to Váš určitý súkromný čas a nasadenie, ale za to máte možnosť absolvovať kvalitný kurz na profesionálnej úrovni vedený skúseným lektorom, ktorý Vám rád poradí so všetkým čo sa týka počítačov aj mimo stanovenú osnovu.

Vzdelávanie prebieha pre zamestnaných mimo ich pracovnú dobu a všetky hodiny sú nahrávané vrátane praktických ukážok lektora. Je teda možné si spätne prehrať to, čo bolo preberané a to aj po skončení kurzu.

My Vám radi pre potreby štúdia zapožičiame kompletné počítačové vybavenie (Notebook, klávesnica, myš a externý monitor, na ktorom sledujete prácu lektora, tak ako keby ste boli na prezenčnom školení).

Pracovná stanica

Počítač dostanete nastavený na Vaše meno spolu s licenciou Microsoft 365 - nie je teda potrebné z Vašej strany nič na úvod nastavovať, alebo inštalovať. Stačí notebook pripojiť ku internetu a pohodlne študovať. Spolu s počítačom dostanete i jednoduchý postup, ako počítač zapojiť a pripraviť na prvé stretnutie. Licencia zostáva v platnosti ešte 60 dní po skončení vzdelávania a preto máte aj po kurze prístup ku školiacim materiálom a záznamu zo školenia.

Ak ste sa dočítali až sem tak veríme, že Vás naše vzdelávanie zaujalo. Neváhajte preto a vyplňte registračný formulár a zvýšte svoje počítačové zručnosti z pohodlia domova. Tento projekt má časové obmedzenie tak neváhajte.

Vyplňte nezáväznú registráciu a my sa Vám ozveme.

Tím UNIŠKOLA sa teší na spoluprácu s Vami a tiež chce poďakovať Zuzke za perfektné zhrnutie toho čo, ako absolvent vzdelávania musela absolvovať.

  1. Dobrý večer, chcela som sa len informovať, idem si tiež robiť kurz ale prišiel mi papier r úradu práce že som zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,pritom som len chcela kurz a nebolo mi povedané že budem zaradena na úrade ,že ako to teda je ???ďakujem za odpoveď

    1. Dobrý deň, registrácia na úrade práce je potrebná preto, aby mohol byť kurz v plnej výške preplatený. Nakoľko úrady práce nevedú samostatnú evidenciu záujemcov o kurz, tak z Vášho pohľadu sa to môže javiť, že ste zaradená do evidencie úradu práce. Je to len pre potreby kurzu. Ako uvádzame v článku vyššie je vhodné sa po skončení kurzu odhlásiť z evidencie, aby nedošlo k nedorozumeniu v evidencii pokiaľ by ste napríklad neskôr menili zamestnanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *