UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Digitálna administratíva v školách

Digitálna administratíva v školách

V priebehu uplynulých dvoch mesiacov sme vzdelávali viac než 50 pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v programe Inovačného vzdelávania so zameraním na administratívne povinnosti učiteľov a triednych učiteľov.

Digitálne „pieskovisko“

Nezisková organizácia UNI KREDIT pre potreby vzdelávania vytvorila fiktívnu školu, v ktorej si mohli učitelia bez rizika narušenia „živých“ školských systémov vyskúšať rôzne postupy spojené s administráciou výučby.

Všetko prebiehalo vo webovom prostredí EduPage s fiktívnymi žiakmi. Vďaka takto pripravenému prostrediu bolo možné vyskúšať si v praxi aj také funkcie EduPage, ktoré by pri reálnej škole neboli možné z toho dôvodu, že žiaci a rodičia by dostávali mätúce informácie o priebehu výučby.

Naša virtuálna „uniskola“ umožnila komfortný a bezpečný priestor na plnenie úloh spojených s programom Inovačného vzdelávania, ako aj na otestovanie rôznych funkcií systému podľa potreby konkrétneho učiteľa.

Rôznorodý mix učiteľov

Celý program vzdelávania prebiehal formou online hodín v prostredí MS Teams a zúčastnili sa ho učitelia s rôznym profesijným zameraním z celého Slovenska. Z pohľadu lektora bol takto nastavený program Inovačného vzdelávania veľkou výzvou, nakoľko sa nám v skupine stretli napríklad učitelia z prvého stupňa základnej školy spoločne s riaditeľmi a zástupcami riaditeľov ZŠ a SŠ. Nakoľko každý v takomto prípade potrebuje zo systému EduPage používať niečo iné, zvolil som univerzálny postup, pri ktorom sa každý dozvedel niečo nové, čo doteraz nepoznal, pretože to pre svoju prax častokrát nepotreboval, alebo doposiaľ nevyužíval.

Zúčastnení učitelia boli veľmi disciplinovaní v „dochádzke“ na online hodiny, a taktiež aj v plnení dištančných úloh, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu.

Potešili ma pozitívne reakcie učiteľov, s jednou mimoriadne zaujímavou a inšpiratívnou sa s vami rád podelím:

„Nie som síce triedny učiteľ, ale naučil som sa veľa vecí ohľadom dochádzky žiakov a tlače rôznych výstupov (reportov) pre potreby klasifikačných porád, alebo rodičovských združení. Ak budem v budúcnosti triednym učiteľom, veľmi sa mi to zíde.“

Preto ďakujem absolventom za trpezlivosť a vnímavosť pri preberaní tém, ktoré doteraz nepoužívali.

EduPage v praxi

Nakoľko v súčasnosti systém EduPage používa viac než 90% škôl, školských zariadení a zriaďovateľov, som presvedčený, že pripraviť takýto program Inovačného vzdelávania bolo správnym rozhodnutím. Na tomto mieste je potrebné poďakovať spoločnosti ASC Applied Software Consultants, s.r.o., ktorá nám poskytla licenciu pre našu fiktívnu školu a umožnila tak vzdelávanie praktickou a efektívnou formou.

EduPage je webové prostredie pre správu pracovných povinností učiteľov, ktoré je napojené na administratívny nástroj školy ASC Agenda. Údaje uložené v ASC agende sú prepojené s webovou aplikáciou a preto učitelia nemusia manuálne vytvárať triedy a spravovať žiakov školy. Toto sa deje priamo v ASC Agende. Učiteľom je teda k dispozícii komplexný systém umožňujúci zadávať odučené učivo do triednej knihy, hodnotiť žiakov pomocou elektronickej žiackej knižky a vytvárať prípravy na vyučovanie v klasickej aj interaktívnej podobe. Vďaka takémuto napojeniu informačného systému školy na webové stránky nemusia mať učitelia nainštalovaný žiadny špecifický softvér a stačí len internetový prehliadač a pripojenie do internetu. Všetky základné funkcie sú zároveň dostupné v mobilnej aplikácii pre zariadenia so systémom Android aj MacOS.

Na čo sme sa zamerali

Začínali sme úplne od začiatku vytvorením vyučovacej hodiny pre triedu, či už delenú alebo spájanú zo žiakov viacerých tried a následne sme napĺňali systém EduPage obsahom na základe tematických plánov, príprav na hodinu a obsahových štandardov. Postupne sme prešli tieto moduly systému EduPage:

 • Plány a prípravy na vyučovaciu hodinu
 • Import tematických plánov z programu Excel
 • Tvorbu kariet s výučbovým obsahom a otázkami ku téme
 • Elektronickú triednu knihu s výberom učiva z tematických plánov
 • Absencie žiakov v triednej knihe
 • Dochádzku žiakov – ospravedlnenky
 • Zadávanie domácich úloh, testov a písomiek
 • Prácu s elektronickou žiackou knižkou
 • Tlačové zostavy triednej knihy, dochádzky a klasifikácie
 • Nastavenia prostredia – agenda online
 • Prácu s údajmi žiakov a rodičov (napr. zasielanie hesiel rodičom)
 • Komunikačné nástroje – správy, nástenka, kalendár udalostí a mnoho iného

V rámci vzdelávacieho programu mali učitelia možnosť otestovať všetky funkcie bez obáv v našej fiktívnej škole, ku ktorej im ponecháme prístup aj do budúcnosti, aby si mohli preopakovať a vyskúšať čokoľvek aj na začiatku budúceho školského roka. Teda môžu využívať naše „pieskovisko“ aj naďalej.

Všetkým želám príjemné leto a verím, že v budúcom školskom roku bude práca spojená s administratívnymi činnosťami pre učiteľov jednoduchšia a efektívnejšia.

Aj počas letných prázdnin plánujeme pokračovať vo vzdelávaní. Ak máte záujem o tento, či iný program Inovačného vzdelávania, vyberte si z našej ponuky tu.

 1. Som učiteľ druhého stupňa ZŠ. Vzdelávanie bolo výborne pripravené. Okrem podrobných návodov ako pracovať v Edupage sme si prácu hneď mohli otestovať vo fiktívnej škole. Tiež na všetky naše otázky sme dostali podrobné a zrozumiteľné odpovede. Vrele doporučujem.

 2. Vzdelávanie skutočne použiteľné v praxi. Lektor trpezlivo odpovedal na všetky otázky, pomohol aj poradil. "Uni pieskovisko" je výborným pomocníkom na precvičenie teoretických vedomostí, ktoré si v reálnej triednej knihe nemôžete dovoliť vyskúšať formou pokus-omyl 🙂
  Určite sa oplatí prihlásiť.

 3. Vzdelávanie prínosné, lektor ústretový, trpezlivý. Možnosť všetko si skúsiť, overiť bez obáv, že niečo pokazíte je super.

 4. Som rada, že som mohla byť súčasťou tohto vzdelávania. Naučila som sa všetko potrebné pre prácu v prostredí Edupage. Po školení ho už vnímam ako prostriedok na uľahčenie učiteľskej práce. Lektor bol milý, ústretový, vysvetľoval pomaly a zrozumiteľne a všetko sme si mohli prakticky vyskúšať. Môžem len všetkým odporúčať.

 5. Som rada, že som sa na školenie prihlásila. Bolo veľmi náučné, naučila som sa veľa nových možností pri práci v Edupage. Lektor bol veľmi milý trpezlivý so všetkým rád pomohol. Ďakujem

 6. Školenie bolo vynikajúco pripravené. Organizátori a lektor mysleli na všetko. Výukové podrobné videa, nahrávky lekcií s lektorom, či EduPage cvična škola online, kde sme si mohli všetko mnohokrát vyskúšať.
  Dištančné úlohy výborne korenšpondovali s preberaným učivom. Počas online konzultácií sa mohli všetci účastníci kurzu pýtať na všetko preberané učivo a jeho detaily. Každému, kto má záujem o podobné vzdelávanie môžem ho len odporúčať.

 7. Vzdelávanie bola pre mňa osobne prínosom. Doplnila som si určité vedomosti z ascEdupage a viem sa v ňom lepšie orientovať. Náš lektor bol veľmi milý, trpezlivý a vždy nám všetko vedel dobre vysvetliť. Veľmi dobrý nápad bol aj práca s dvoma počítačmi, nakoľko sme si všetko mohli hneď vyskúšať. Takéto školenie môžem iba odporúčať. Ďakujem a prajem veľa spokojných študentov.

 8. Ďakujem za vzdelávanie, bolo pre mňa prínosom, hlavne možnosť si to hneď vyskúšať. Oceňujem prácu lektora, jeho prístup, trpezlivosť, vysvetľovanie. Školenie odporúčam.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *