UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Interaktivita vo výučbe a počítačová bezpečnosť v škole

Interaktivita vo výučbe a počítačová bezpečnosť v škole

V priebehu mesiacov máj a jún som mal možnosť vzdelávať učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, učiteľov stredných škôl, ako aj majstrov odbornej výchovy z každého kúta Slovenska. Súbežne prebiehali dva programy inovačného vzdelávania online formou za pomoci komunikačného program Microsoft Teams.

Chcem poďakovať pedagógom, za to že sa zúčastnili vzdelávania, plnili si úlohy vyplývajúce z dištančnej formy vzdelávania a hlavne za to, že disciplinovane navštevovali online hodiny, ktoré boli naplánované raz týždenne na podvečer.

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych materiálov

Prvým vzdelávacím programom bola problematika pokročilej tvorby digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov. Počas šiestich týždňov mali možnosť absolvovať výučbu pomocou online prednášok a diskusií, v ktorých sa okrem iného dozvedeli aj to, ako vytvoriť pre svojich žiakov prezentáciu zaujímavejšiu, interaktívnu a obohatenú o rôzne animačné prvky či navigačné tlačidlá. Zistili, že prezentácia nemusí byť len čisto lineárna, ale môže mať rôzne vetvenia a presuny na iné snímky. Priamo pri vzdelávaní mali možnosť konzultovať aj prípadné problémy, na ktoré pri tvorbe takýchto prezentácií narazili a dostali okamžitú odpoveď, prípadne návod, ako ich problém vyriešiť. V druhej časti sa venovali tvorbe samovyhodnocovacích testov, kde sa zoznámili s rôznymi funkciami a možnosťami, ktoré Microsoft Excel ponúka. Počas niekoľkých virtuálnych stretnutí dostali množstvo nových a veríme, že aj užitočných informácií, ktoré pretavia do prípravy svojich materiálov, ktoré potrebujú k výučbe.

Počítačová bezpečnosť v škole

Viete, prečo a ako treba chrániť údaje v elektronickej podobe? Ako zaheslovať dokument, prípadne nastaviť obmedzenia prístupu? Prečo je dôležité chrániť sa pred počítačovými vírusmi? Ak Vás zaujímajú odpovede na tieto a ďalšie otázky, prihláste sa na naše inovačné vzdelávanie tak, ako to urobili učitelia základných a stredných škôl v máji a toto vzdelávanie absolvovali. Názov programu je „Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese“. Učitelia boli z celého Slovenska a výučba prebiehala formou online prednášok a diskusií. Odpovede na ich prípadné otázky boli riešené formou konzultácií a rozhovorov v online priestore. Dostali mnoho užitočných informácií týkajúcich sa aj správania sa detí a ich bezpečnosti v online priestore tak, aby mohli tieto nadobudnuté znalosti a vedomosti premietnuť do svojho výchovnovzdelávacieho procesu. Odmenou za absolvovanie vzdelávania boli získané informácie, o ktorých nás presvedčili pri záverečnej prezentácii a samozrejme aj osvedčenie, na základe ktorého získajú 3% ku svojej výplate.

Aj v letných mesiacoch plánujeme realizovať programy inovačného vzdelávania.  Pre viac informácii kliknite sem.
  1. Ďakujem za výborné vzdelávanie, konečne som získala dobrý prehľad o office 365, naučila som sa vytvárať rôzne zaujímavé prezentácie a zdokonalila som sa aj v exceli. Vzdelávanie odporúčam 👍

  2. Ďakujem za podnetné a prospešné informácie, posunuli moju úroveň vedomostí a poskytli mi nové možnosti využitia v praxi. Vzdelávanie budem vrelo odporúčať. Prajem Vám mnoho spokojných absolventov a pokojné leto.

  3. Konečne vzdelávanie, ktoré absolvujete z pohodlia domova a s kávou v ruke. Všetko je názorne vysvetlené a ak vám aj niečo unikne, máte možnosť si informácie doštudovať z materiálov, ku ktorým ako účastník vzdelávania dostanete prístup. Učíte sa to, čo najviac využijete. Určite odporúčam! A ďakujem lektorovi, p. Jančuškovi, za jeho prácu a trpezlivosť.

  4. Školenie informačnej bezpečnosti môžem vrelo odporučiť všetkým, ktorý si chcú zlepšiť svoje zručnosti predovšetkým v programoch Microsoft Word, PowerPoint a podobne a naučiť sa bezpečne pracovať s internetom a na rôznych internetových platformách. Toto školenie ma naučilo veľa nových zručností využiteľných ako v praxi učiteľa, tak aj v bežnom živote. Školiteľ bol veľmi dobrý, príjemne prezentoval a mal výborné vedomosti v danej oblasti, ktoré spájal aj so situáciami v reálnom živote / praxi.

  5. Vzdelávania ma veľmi obohatilo. Naučila som sa vytvárať krásne prezentácie s rôznymi prvkami interaktivity, ale aj pracovať v Exceli a používať rôzne vzorce na uľahčenie učiteľskej práce. Lektor je odborník vo svojej oblasti a všetko detailne vysvetlí. Je tiež ústretový a nápomocný. Veľmi chválim toto školenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Milan Jančuška
Lektor špecialista
Publikované: 28. júna 2021