UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Komunikácia v škole je základ úspechu

Komunikácia v škole je základ úspechu

V mesiaci máj a jún sa v našej neziskovej organizácii UNI KREDIT Banská Bystrica uskutočnilo inovačné vzdelávanie s názvom „Komunikácia v škole a školskom zariadení“. Účastníkmi vzdelávania boli pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, t.j. učitelia materských, základných a stredných škôl, školskí špeciálni pedagógovia, majstri odborného výcviku, vychovávatelia a pedagogickí asistenti.

Bola to veľmi rôznorodá skupina šikovných ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí v rámci svojho profesijného rozvoja túžia po osobnostnom a profesijnom raste. Sú to kolegovia a kolegyne, ktorí nechcú stagnovať, ale získavať nové zručnosti, ktoré využijú pri svojej práci s deťmi, žiakmi a ich rodičmi. Na našich workshopoch sme sa venovali hlbšiemu sebapoznaniu, verbálnej a neverbálnej komunikácii, komunikácii  v ťažkých a konfliktných situáciách, efektívnemu riešeniu konfliktov či asertívnemu správaniu.

Šikana a kyberšikana

Na poslednom stretnutí sme sa venovali vysoko aktuálnej téme šikanovania a kyberšikanovania, kde sme sa zamerali na prevenciu týchto nežiadúcich javov, ako aj na konkrétne postupy pri ich riešení. Ako lektor a človek pracujúci v školstve sa veľmi teším, že som mohol pracovať s kolegyňami a kolegami na rozvíjaní ich komunikačných zručností, ich osobnostnom a profesijnom raste a verím, že vedomosti a zručnosti získané počas vzdelávania využijú vo svojej pedagogickej praxi.

PhDr. Mgr. Ľubomír Tichý

lektor pracuje viac ako 20 rokov  v školstve, v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  Vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov sa zameriava na oblasť tzv. soft skills (komunikačné zručností, zručností zvládať záťažové situácie, zručnosti efektívneho riešenia konfliktov a pod.).

Mgr. Zuzana Benková

lektorka pracuje v školstve od r. 2003 ako psychologička v škole a školskom zariadení. Vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov sa venuje rozvoju tzv. soft skills (komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, asertívne správanie a pod.) a vzdelávaniu v oblasti poskytovania psychologického a pedagogického  poradenstva deťom, žiakom a ich rodičom pri problémoch vo vzdelávaní alebo správaní.

Pokračovanie vzdelávania aj počas leta

Nezisková organizácia UNI KREDIT pokračuje vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov aj počas letných mesiacov. Ak máte záujem o absolvovanie zaujímavých programov inovačného vzdelávania, za ktoré môžete získať príplatok za profesijný rozvoj prezrite si ponuku programov kliknutím na tento text.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ľubomír Tichý
Lektor
Publikované: 16. júna 2021