UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Právo v škole a školskom zariadení

Inovačné vzdelávanie

Dňa 13. mája 2021 začal online kurz „Právo v škole a školskom zariadení“. V rámci tohto kurzu si rozširujú svoje vedomosti z práva riaditelia a učitelia základných a stredných škôl, majstri odbornej výchovy, ale taktiež aj vychovávatelia z celého Slovenska. No a čo sa preberalo? Napríklad ochrana pedagogických zamestnancov pred fyzickými alebo verbálnymi útokmi zo strany žiakov, ale aj ich zákonných zástupcov, či už podľa Trestného zákona alebo zákona o priestupkoch. Nezabudlo sa ani na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, nakoľko veľmi aktuálnou témou je vyhotovovanie zvukových a obrazových záznamov učiteľov žiakmi a ich zverejňovanie prostredníctvom sociálnych sietí.

Podľa aktuálnej legislatívy

Účastníci kurzu si mohli rozšíriť aj svoje vedomosti z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú v školstve príznačné svojou zložitou úpravou, či už v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch, ale aj podľa Zákonníka práce a ďalších predpisov. Z tejto oblasti boli pre nich pripravené cvičné prípadové štúdie, pri riešení ktorých preukázali , že sú pozorní „študenti“ a že majú aj značnú znalosť príslušnej legislatívy.

Pozornosť sa venovala taktiež otázkam „školských“ priestupkov a správnych deliktov, ale aj kreovaniu a činnosti rád škôl, ktorých sú mnohí aj členmi a v neposlednom rade aj zákonu o rodine v spojení so školským zákonom, nakoľko v praxi často dochádza zo strany škôl k porušovaniu rodičovských práv a povinností z nevedomosti.

Touto cestou ďakujeme absolventom inovačného vzdelávania za profesionálny prístup počas školenia a splnenie dištančných úloh.  Veríme, že získané vedomosti z tejto neľahkej problematiky im pomôžu pri výkone povolania, ktoré nie je vôbec jednoduché nielen po právnej stránke.

Autorka článku pracuje 16 rokov v oblasti práva zameraného na školy školské zariadenia.

Viac informácií o programoch inovačného vzdelávania nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Iveta Paračková
Lektorka
Publikované: 08. júna 2021