UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Prvé programy Inovačného vzdelávania

Ukončili sme prvé programy inovačného vzdelávania

„Jeden čaká, že sa doba zmení. Iný pevne ju chytí a hneď jedná!“
(Dante Alighieri taliansky básnik 1265 – 1321)

Po zmene legislatívy v oblasti profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov sme pripravili nové programy inovačného vzdelávania, ktoré boli akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a preto nám už nič nebránilo pripraviť kvalitné školenia. Programy inovačného vzdelávania sme pripravovali s ohľadom na aktuálnu situáciu spojenú s potrebou vzdelávať žiakov dištančnou formou a pritom využívať najmodernejšie nástroje, ktorými školy disponujú. Zamerali sme sa na výučbu žiakov v online prostredí za pomoci nástrojov Microsoft 365, ktoré môžu školy a ich zamestnanci i žiaci a študenti získať na používanie zadarmo po zaregistrovaní sa do systému akademických licencií spoločnosti Microsoft.

Prvá škola – ZŠ s MŠ Ľubietová

S potešením môžeme konštatovať, že prvá škola, ktorá sa zapojila do nových programov inovačného vzdelávania mala presne túto víziu pred sebou. Potreba vzdelávať žiakov dištančnou formou postavila učiteľov, vychovávateľov a vedenie školy pred otázku, ktorou cestou sa vybrať a my sme im podali pomocnú ruku pri hľadaní odpovede.

Vďaka programom inovačného vzdelávania sme vyškolili 11 zamestnancov ZŠ s MŠ v Ľubietovej.

Ťažiskom tohto vzdelávania bola práca vo virtuálnych triedach v programe MS Teams. Následne sme spoločne s mimoriadne ústretovou pani riaditeľkou a učiteľom informatiky pomohli škole bezplatne získať akademické licencie Microsoft 365 pre učiteľov, vychovávateľov a žiakov. Dúfame, že táto naša spolupráca prinesie škole a jej zamestnancom komfortné prostredie pre ďalšiu prácu a zvýši kvalitu výučby a komunikácie so žiakmi a rodičmi.

Online štúdium a záverečné skúšky

Toto školenie prebiehalo kvôli opatreniam zavedeným v súvislosti s pandémiou COVID-19 online formou v prostredí Microsoft Teams a rovnako aj záverečné overenie profesijných kompetencií bolo realizované formou online skúšok.

Všetci účastníci školenia sa na záverečné skúšky pripravili zodpovedne a zvládli ich bez najmenšieho zaváhania.

Takýto prístup a vynikajúcu spoluprácu musíme vyzdvihnúť a srdečne sa poďakovať vedeniu školy a účastníkom inovačného vzdelávania za spoluprácu.

Viac informácií o našich programoch inovačného vzdelávania nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *