UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Vzdelávanie pedagógov a žiakov stredných škôl​

Príprava pedagógov v oblasti ICT za pomoci nástrojov Microsoft 365 za účelom zvýšenia digitálnej gramotnosti žiakov

Profesionálne počítačové kurzy​

Efektívne vzdelávanie na stredných školách

Využitie výučbových materiálov založených na medzinárodne platných sylaboch.