UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Aj v lete sme "komunikovali"

Ďalší program inovačného vzdelávania je za nami

Napriek letným prázdninám, kedy väčšina z nás dovolenkuje a načerpáva nové sily, pedagógovia materských, základných a stredných škôl z rôznych kútov Slovenska sa rozhodli využiť tento čas na svoj ďalší profesijný rast.  A preto aj v mesiaci  august sa uskutočnilo ďalšie inovačné vzdelávanie s názvom „Komunikácia v pedagogickej praxi“

Účastníkmi vzdelávania boli pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení ako napr. učitelia I. a II. stupňa ZŠ, vychovávatelia, pedagogickí asistenti, učitelia materských škôl a školskí špeciálni pedagógovia. Išlo teda o rôznorodú skupinu šikovných ľudí, ktorí  aj počas prázdnin venovali čas svojmu osobnostnému a profesijnému rastu. V rámci vzdelávania získali nové vedomosti a praktické zručnosti, ktoré využijú pri svojej práci s deťmi, žiakmi a ich rodičmi. Na našich workshopoch sme sa venovali hlbšiemu sebapoznaniu, verbálnej a neverbálnej komunikácii, komunikácii v ťažkých a konfliktných situáciách, efektívnemu riešeniu konfliktov či asertívnemu správaniu. Na poslednom stretnutí sme sa venovali vysoko aktuálnej téme šikanovanie a kyberšikanovania, kde sme sa zamerali na prevenciu týchto nežiadúcich javov ako aj na konkrétne postupy pri ich riešení.

Ako lektor a odborný zamestnanec pracujúci v školstve sa veľmi teším, že som mohol pracovať s kolegyňami  a kolegami, ktorí z vlastnej iniciatívy sa rozhodli zdokonaľovať a rozvíjať svoje komunikačné zručností  a pevne verím, že vedomosti a zručnosti získané počas vzdelávania využijú vo svojej každodennej pedagogickej praxi.

PhDr. Mgr. Ľubomír Tichý

lektor pracuje viac ako 20 rokov  v školstve, v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  Vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov sa zameriava na oblasť tzv. soft skills (komunikačné zručností, zručností zvládať záťažové situácie, zručnosti efektívneho riešenia konfliktov a pod.).

Mgr. Zuzana Benková

lektorka pracuje v školstve od r. 2003 ako psychologička v škole a školskom zariadení. Vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov sa venuje rozvoju tzv. soft skills (komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, asertívne správanie a pod.) a vzdelávaniu v oblasti poskytovania psychologického a pedagogického  poradenstva deťom, žiakom a ich rodičom pri problémoch vo vzdelávaní alebo správaní.

Pokračujeme aj v novom školskom roku

Naša ponuka vzdelávacích programov pokrýva širokú škálu zručností a praktických príkladov s ktorými sa môžete stretnúť vo Vašej pedagogickej praxi. Ťažiskovými témami pri vzdelávaní sú oblasti zamerané na dištančnú výučbu, online výučbu a tvorbu digitálnych školiacich materiálov na praktických príkladoch v prostredí Microsoft 365, Teams, webových aplikácií, digitálnej administratívy spojenej s pedagogickou činnosťou v prostredí EduPage a ascAgedndy.  Naše programy tiež pokrývajú potrebu inovovania vedomostí v oblasti školského práva a komunikácie v školskom zariadení. Taktiež sa špecializujeme na implementáciu licencií Microsoft 365 do škôl, ktoré tieto nástroje získajú zadarmo. V prípade, že potrebujete poradiť s nasadením Microsoft 365 na vašej škole neváhajte a kontaktujte nás. Pre potreby zaškolenia určitého okruhu učiteľov (správcov) poskytujeme aktualizačné vzdelávanie na základe akreditácie ministerstva školstva pre Microsoft 365 a asc Agendu, asc Rozvrhy a asc Suplovanie.

Aj v na začiatku nového školského roka spúšťame nové kolo inovačného vzdelávania.  Pre viac informácii kliknite sem.
  1. Kurz komunikácie môžeme len odporučiť, nakoľko je zameraný na prax pedagóga. Je to rýchle efektívne vzdelávanie. Obsah super, lektori super, skúška super. Určite si ešte vyberieme z ponuky UNIKREDIT, sme spokojní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ľubomír Tichý
Lektor
Publikované: 10. septembra 2021