UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
13 decembra, 2023
Poďakovanie

Poďakovanie. | Dovoľte mi za UNIŠKOLU vysloviť vám pri príležitosti konca roka 2023 poďakovanie za účasť v našich vzdelávacích projektoch a kurzoch a za partnerskú spoluprácu.

Read More