UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Inovačné vzdelávanie cez plán obnovy

Plán obnovy

Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť a následne zažiadať o refundáciu z plánu obnovy.

Vyberte si program inovačného vzdelávania, zaregistrujte sa, absolvujte vzdelávanie. Získate nárok na 3% príplatok za profesijný rozvoj v trvaní 7 rokov od uplatnenia. Vzdelávanie Vám môže škola preplatiť!

Začiatok prihlasovania: 16. 10. 2023

Princíp čerpania prostriedkov:

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len POO) je možné požiadať o refundáciu nákladov
na inovačné vzdelávanie zamestnancov. Refundovať je možné individuálne vzdelávanie učiteľov podľa §55 a §56 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tiež je možné refundovať inovačné vzdelávanie PZ a OZ, ktoré bolo organizované školou hromadne (považované za službu dodanú vzdelávacou organizáciou).

Prostriedky je možné čerpať po preplatení nákladov zamestnancom alebo uhradení faktúry dodávateľovi školou.

Oprávnený náklad môže vzniknúť najskôr 1. 1. 2024

Pre refundovanie vzdelávania, ktoré bolo riadne ukončené a uhradené v období od 16. 10. 2023 do 31. 12. 2023 je potrebné, aby preplatenie nákladov na inovačné vzdelávanie zamestnancovi školou bolo vykonané v termíne po 1. 1. 2024 v opačnom prípade nevzniká nárok na čerpanie prostriedkov prostredníctvom nástrojov plánu obnovy a odolnosti SR.

V praxi to znamená, že PZ alebo OZ sa môže vzdelávať okamžite, ale preplatenie nákladov na inovačné vzdelávanie prebehne až v roku 2024.

Postup čerpania:

  Aby bolo možné čerpať prostriedky z plánu obnovy a odolnosti SR musia byť dodržané pravidlá a administratívne postupy, ktoré upraví metodický pokyn pre rok 2024.

  momentálne tento dokument ešte nebol zverejnený. Akonáhle tak MŠVVaŠ urobí budeme Vás informovať na našich webových stránkach a na sociálnej sieti:

  https://facebook.com/vzdelavanieucitelov

  1. Dobrý deň.
   Ak sa prihlásim na inovačně vzdelávanie, ktoré sa uskutoční až vo februári 2024 no poplatok uhradím do konca roka 2023 môže mi zamestnávateľ preplatiť náklady?
   Ďakujem

   1. Dobrý deň, aby zamestnávateľ mohol využiť na preplatenie nástroje Plánu obnovy a odolnosti je potrebné, aby škole vznikol náklad (preplatenie) v obodbí od 1.1.2024 do 23.6.2024. Preto odporúčame radšej platbu riešiť až v roku 2024.

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *