UNIŠKOLA logo
logo UNIŠKOLA

Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
13 júna, 2024
Plán profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov pre školský rok 2024/2025 

Informácie o plánovaní profesijného ro

Read More
15 januára, 2024
Plán obnovy v roku 2024

Dňa 3.1.2024 bol ministerstvom školstva publikovaný nové metodické usmernenie ku čerpaniu prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Prinášame Vám krátky výber z metodiky týkajúci sa vzdelávaní realizovaných našou organizáciou.

Read More
13 decembra, 2023
Poďakovanie

Poďakovanie. | Dovoľte mi za UNIŠKOLU vysloviť vám pri príležitosti konca roka 2023 poďakovanie za účasť v našich vzdelávacích projektoch a kurzoch a za partnerskú spoluprácu.

Read More
29 augusta, 2023
Ako sa pripojiť na online školenie cez internetový prehliadač

Na online školenie sa môžeme pripojiť cez internetový prehliadač dvomi spôsobmi: Výhodou pripojenia sa na školenie prostredníctvom online verzie Microsoft […]

Read More
28 augusta, 2023
Inovačné vzdelávanie cez plán obnovy

Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku […]

Read More
24 augusta, 2023
Ako nainštalovať Microsoft Teams a pripojiť sa na online školenie

V prípade, že Teams nainštalovaný v PC máme a používame v ňom iné prihlasovacie konto, nie je potrebné sa z neho odhlásiť. Stačí keď po […]

Read More
14 marca, 2023
Ako je to s 12% príplatkom za profesijný rozvoj

Už teraz absolvujte inovačné vzdelávanie a zbierajte osvedčenia o inovačnom vzdelávaní, aby ste neprišli v roku 2026 o 12% príplatok k platu. Pedagogickí a odborní zamestnanci,najmä […]

Read More
18 januára, 2023
Ako si pozrieť záznam z online stretnutia

Nahrávky zo stretnutí sú k dispozícii cez MS Teams. Prihláste cez prehliadač na www.office.com, prihlasovacie údaje do nášho Office 365 systému […]

Read More
7 februára, 2022
EduPage - ďalší program IV ukončený

Nezisková organizácia UNI KREDIT pre potreby vzdelávania vytvorila fiktívnu školu, v ktorej si mohli učitelia bez rizika narušenia „živých“ školských systémov vyskúšať rôzne postupy spojené s administráciou výučby.

Read More
25 novembra, 2021
Pokročilá tvorba študijných materiálov

Pokročilá tvorba študijných materiálov - Program IV úspešne ukončený. Ďakujeme za účasť na vzdelávaní.

Read More